Ανατομία Οπισθοπεριτοναϊκού Χώρου

 

Εντόπιση

 • Αποτελεί τον οπίσθιο χώρο της κοιλιακής κοιλότητας, μεταξύ περιτοναίου και οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος

 • Εκτείνεται από το διάφραγμα μέχρι την πύελο

Χώροι

Πρόσθιος Παρανεφρικός

 • Εντόπιση:

  • Μεταξύ του περιτοναίου και της πρόσθιας νεφρικής περιτονίας

  • Πλάγιο όριο αποτελεί η πλαγιοκωνική περιτονία

 • Περιέχει:

  • Πάγκρεας

  • 2η & 3η μοίρα Δωδεκαδακτύλου

  • Ανιόν & Κατιόν Κόλον

Περινεφρικός

 • Εντόπιση:

  • Μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας νεφρικής περιτονίας (Gerota)

 • Περιέχει:

  • Νεφροί

  • Επινεφρίδια

  • Ανώτερη μοίρα των ουρητήρων

  • Περινεφρικό λίπος

Οπίσθιο Παρανεφρικός

 • Εντόπιση:

  • Μεταξύ οπίσθιας νεφρικής και εγκάρσιας περιτονίας

 • Περιέχει:

  • Συνδετικό ιστό

  • Λίπος

  • Νεύρα

  Σπλάχνα   Όπισθο-
  Εξωπεριτοναϊκά
 • 2η-3η-4η μοίρα του δωδεκαδακτύλου

 • Παχύ έντερο: ανιόν και κατιόν κόλον (καλύπτεται μόνο πρόσθια, πλάγια), μέσο 1/3 του ορθού

 • Επινεφρίδια

 • Νεφροί

 • Κοιλιακή μοίρα ουρητήρων

 • Πάγκρεας

 • Κοιλιακή αορτή

 • Κάτω κοίλη

 • Χυλοφόρα δεξαμενή, Λεμφαδένες

 • Κοιλιακό πλέγμα, Συμπαθητικό στέλεχος

 • Σύνδεσμος του Treitz κτλ.