Μύες Κοιλιακού Τοιχώματος

 

Μύες Κοιλιακού Τοιχώματος

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Ορθός κοιλιακός

(μέσα & κατώτερα μεσοπλεύρια ν.)

Χόνδροι 5ης-7ης πλευράς, ξιφοειδής απόφυση

Άνω χείλος ανώνυμου οστού μεταξύ ηβικού φύματος και σύμφυσης

 • Έλκει το θώρακα προς την πύελο
 • Κάμψει του κορμού
 • Ανύψωση της πυέλου
 • Σφίγγει την κοιλιά

Πυραμοειδής

(κατώτερα μεσοπλεύρια ν.)

Εμπρός από την κατάφυση του ορθού κοιλιακού μ.

Λευκή γραμμή άνω της ηβικής σύμφυσης

 • Τείνει τη λευκή γραμμή

Έσω λοξός κοιλιακός

(κατώτερα μεσοπλεύρια ν.- λαγονοϋπογάστριο,

λαγονοβουβωνικό)

Διάμεση γραμμή (λαγόνιας ακρολοφίας), θωρακοοσφυική περιτονία, έξω 2/3 βουβωνικού συνδ.

Κάτω χείλη 3ων κατώτερων πλευρών, λευκή γραμμή

 • Κάμπτει τον κορμό προς τα πλάγια
 • Στρέφει τον κορμό προς την ίδια πλευρά

Έξω λοξός κοιλιακός

(κατώτερα μεσοπλεύρια ν.- λαγονοϋπογάστριο,

λαγονοβουβωνικό)

Εξωτερική επιφάνεια

5ης-12ης πλευράς

Έξω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας, βουβωνικό σύνδεσμο, έξω πέταλο θήκης ορθού κοιλιακού

 • Σφίγγει την κοιλιά
 • Κάμπτει τον κορμό προς τα εμπρός
 • Ανυψώνει την πύελο
 • Στρέφει το θώρακα προς την αντίθετη πλευρά

Εγκάρσιος κοιλιακός

(κατώτερα μεσοπλεύρια ν.& οσφυϊκό πλέγμα - λαγονοϋπογάστριο,

λαγονοβουβωνικό,

αιδοιομηρικό)

Έσω επιφάνεια 6 κατώτερων πλευρών, θωρακοοσφυική περιτονία, εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυικών σπονδύλων, έσω χείλος λαγόνιας ακρολοφίας και έξω τριτημόριο βουβωνικού συνδέσμου

Πάνω από την ημικύκλια γραμμή στο οπίσθιο πέταλο, κάτω από αυτήν στο πρόσθιο πέταλο της θήκης του ορθού κοιλιακού μυ

 • Εισολκή και τάση του κοιλιακού τοιχώματος
 • Σφίγγει την κοιλιά

Κρεμαστήρας

(αιδοιομηρικό ν.)

Κατώτερες ίνες 4ου-5ου

Φέρεται μαζί με το σπερματικό τόνο προς τον όρχι

 • Έλκει τον όρχι με τα έλυτρα του προς τα πάνω