Φωτογκαλερί: Αρτηρίες Κοιλίας

/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b1-jpg/

Αρτηρίες Κοιλιακής Αορτής

 

Αρτηρίες & Κλάδοι

Αναστομώσεις

Κοιλιακή Αορτή

Τοιχωματικοί κλάδοι

Κάτω φρενική

Άνω επινεφριδιακή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οσφυικές

(4 ανά πλάγιο)

 

Σπλαχνικοί Κλάδοι

Μέση επινεφριδιακή

(2)

 

Νεφρικές               (2)

Πρόσθιος & Οπίσθιος κλ.

Κάτω επινεφριδιακή

Έσω σπερματική   (2)

 

Κοιλιακή

Αριστερή γαστρική

Σπληνική

Παγκρεατικοί κλ.

Αριστερή γαστροεπιπλοική

Βραχείες γαστρικές(4-5)

Κοινή ηπατική

Δεξιά γαστρική

Αριστερή γαστρική

Ιδίως ηπατική

Δεξιός κλ. (χολοκυστική)

 

 

Αριστερός κλ.

Γαστρο-δωδεκα-δακτυλική

Δεξιά γαστροεπιπλοική

Αριστερή γαστρο επιπλοική

Άνω παγκρεατο- δωδεκαδαχτυλική

Κάτω παγκρεατο- δωδεκαδαχτυλική

Άνω μεσεντέρια

Κάτω παγκρεατοδωδεκαδαχτυλική

 

 

 

 

 

 

 

Εντερικές

(10-18)

Νηστιδικές

Ειλεακές

Μέση κολική 

Αριστ.-δεξιό κλ.

Δεξιά κολική 

Ανιόν-κατιών κλ.

Ειλεοκολική

Τυφλική

Ειλεακό κλ.

Σκωληκοειδή

Κάτω μεσεντέρια

Αριστερή κολική

Ανιόν κλ.

 

 

Μέση κολική

Κατιών κλ.

Σιγμοειδή

Σιγμοειδική (πολλαπλή)

Αριστερή κολική  

Άνω αιμορροιδική

Άνω αιμορροιδική

Αριστ.-δεξιό κλ.

Μέση αιμορροιδική

Μέση ιερή (ουραία αορτη)  

Κοινή λαγόνια (2)