Πυλαιοσυστηματικές Αναστομώσεις

 

Αγγεία Πυλαιο-συστηματικής Παράπλευρης Κυκλοφορίας

Φλέβες

Απεικόνιση (US)

 Στεφανιαία

 • Διάμετρος > 5 χιλ
 • Πρόωρο σημείο πυλαία υπέρτασης:
  Αναστροφή της ροής στη στεφανιαία όταν η διάμετρος της πυλαίας είναι φυσιολογική

 Γαστροεπιπλοικές

 • Κεφαλικής κατεύθυνσης αγγεία

 Αρ. γαστροεπιπλοική, 
 Γαστροοισοφαγικές

 • Οφιοειδή αγγεία

 Σπληνονεφρικές-άμεσες

 • Οφιοειδή ουραίας κατεύθυνσης αγγεία, πιθανώς συνοδευόμενα από διόγκωση της αρ.νεφρικής φλ.

 Σπληνονεφρικές-έμεσες

 • ↑ διάμετρος αριστερής νεφρικής φλέβας
 • Σπλήνο-γάστρο-φρένο-επινεδρίδιο-νεφρικές απαγωγές

 Ομφαλική

 • Διάμετρος > 3 χιλ + ↑ διαμέτρου αριστερού κλάδου της πυλαίας
 • Αναστροφή ροής στο δεξιό κλάδο της πυλαίας

Άλλες Αναστομώσεις (σπανιότερες)

 Διαπεριτοναικές φλέβες (Μεσεντέριο- γοναδικές ή μεσεντέριο-οσφυικές)

 Γαστροεπιπλοικές φλέβες

 Άνω αιμορροιδικές φλέβες

 Ενδοηπατικές φλέβες (Πύλαιο-υπερ-ηπατικές ή διακαψικές)

 Έκτοπες μετεγχειρητικές φλέβες

 Διάταση επικουρικών φλεβών του ανελκήρα ηπατικού συνδέσμου

 Διάταση κυστικών φλεβών

 Συγγενής πυλαιοσυστηματικες επικοινωνίες
 (Επικοινωνία της οπισθο-ηπατικής κοίλης φλέβας (ενίοτε των ηπατικών φλεβών) με το στέλεχος ή
 κλάδο της πυλαίας. Ελέγχεται η ανώμαλη επικοινωνία και ροή στην πυλαία τύπου κάτω κοίλη)

 Αρτηριο-πυλαίες επικοινωνίες
 (αιτίες: ηπατοκυτταρικό Ca, νόσος Rend-Osler, μετατραυματικά, ιατρογενή)
 Δεν απεικονίζονται με US παραμόνο όταν έχουν υψηλή παροχή, τότε τμηματική αρτηριοφλεβική
 διάταση με αρτηριοποίηση της απαγωγού φλέβας

 Νόσος Rendu-Osler:
 Κληρονομική αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία (αναπτύσσονται αρτηριοφλεβικά συρίγγια- ηπατικών,
 πυλαίων φλεβών και αρτηριών).
 Μαζική υπεραγγείωση, ίνωση, κίρρωση του ήπατος.

 US: αρτηριοποίηση με αύξηση διαμέτρου της ηπατικής αρτηρίας (όσο και η πυλαία φλέβα) και των
 κλάδων της (ελικοειδής όψη). Η συστολικές ταχύτητες είναι αυξημένες σε όλο το ηπατικό
 αρτηριακό δίκτυο. Οι ηπατικές φλέβες διατεταμένες, αρτηριοποίηση.

 

 

Πυλαιο-συστηματικοί & Πυλαίο-πυλαίοι Οδοί

 

 VSH  -υπερηπατικές φλ.

 VCI   -κάτω κοίλη φλ.

 VRG  -αρ. νεφρική φλ.

 VP    -πυλαία φλ.

 VS    -σπληνική φλ.

 VMS -άνω μεσεντέριος φλ.

 VMI  -κάτω μεσεντέριος φλ.

 

 Πυλαιο-συστηματικοί οδοί:

1.  στεφανιαία φλ.

2.  οισοφαγο-καρδιο-θολικές φλ.

3.  βραχείς γαστρικές & οπίσθιες
     καρδιο-θολικές φλ.

4.  έμμεσες σπληνονεφρικές ή
     σπληνο-γάστρο-φρένο-
     επινεδρίδιο-νεφρικές φλ.

5.  άμεσες σπληνονεφρικές φλ.

6.  παρομφάλιες φλ.

7.  επιγαστρικές & υποδόριες
     κοιλιακές φλ.

8.  κάτω μεσεντέριος φλ.

9.  άνω αιμορροιδικές φλ.

10.παρασπονδυλικές
     οπισθοπεριτοναικές
     αναστομώσεις

 

Πυλαιο-πυλαίοι οδοί:

11. παγκρεατο-δωδεκαδακτυλικό  
      τόξο

12. κυστικές & ελάσσονος επιπλόου
      φλ.

 

 

Χειρουργικές Πυλαιο-συστηματικές Αναστομώσεις

 Περιφερική σπληνο-νεφρική (Warren):

 

 • Αναστόμωση σπληνικής φλέβας με αριστερά γαστρική.

 • Η στεφανιαία φλέβα του στομάχου έχει απολινωθεί

 • Δέχεται αίμα από στομάχι και οισοφάγο

 

 Μεσεντερίου – Κάτω κοίλης:

 

 • Αναστόμωση άνω μεσεντέριου και κάτω κοίλης φλέβας

 • Γίνεται με φλεβικό μόσχευμα ή πρόθεμα PTFE

 Τελικό-τελική Proto-cava:

 

 • Το ήπαρ λαμβάνει μόνο αρτηριακό αίμα

 Κεντρική σπληνο-νεφρική:

 

 • Αναστόμωση σπληνικής φλέβας με την αριστερή νεφρική

 • Ταυτόχρονη σπληνεκτομή

 

 

Πρωτόκολλο US Ανάδειξης Αγγείων

Πυλαιοσυστηματικής Παράπλευρης Κυκλοφορίας

Βήμα 1ο

 Ξεκινήστε με την σπληνική φλέβα και παρατηρείστε την κατεύθυνση ροής
 της.  Αν η ροή είναι ανεστραμμένη (με κατεύθυνση προς το σπλήνα), είναι
 πιθανό να υπάρχουν αγγεία σπληνογαστρικής ή σπληνονεφρικής παράπλευρης
 κυκλοφορίας.

Βήμα 2ο

 Εκτιμείστε την κατεύθυνση της αιματικής ροής στο στέλεχος της πυλαίας
 φλέβας καθώς και στο δεξιό και στον αριστερό της κλάδο. Η ανάδειξη «προς
 και από» προτύπου ροής ή αναστροφής της ροής υποδηλώνει ανάπτυξη
 παράπλευρής κυκλοφορίας.

Βήμα 3ο

 Επιστρέψτε στον αριστερό κλάδο της πυλαίας φλέβας και παρακολουθείστε
 την πορεία του μέχρι τον δρεπανοειδή σύνδεσμο, όπου μπορεί να αναδειχθεί η
 ομφαλική φλέβα που συμμετέχει σε παράπλευρη κυκλοφορία.

Βήμα 4ο

 Διερευνείστε για την παρουσία διατεταμένης στεφανιαίας φλέβας εντοπίζοντας
 την συμβολή της άνω μεσεντέριας και της πυλαίας φλέβας σε επιμήκη
 υπερηχογραφική τομή. Μετακινείστε το επίπεδο της τομής ελάχιστα προς τα
 αριστερά μέχρι να ανιχνευθεί αγγείο με κεφαλική πορεία.

Βήμα 5ο

 Διερευνείστε για την ανάδειξη κιρσών στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστεως και
 στην κύτη της.

Βήμα 6ο

 Σε επιμήκεις τομές σαρώστε κατά μήκος του αριστερού ηπατικού λοβού,
 διερευνώντας για την ανάδειξη γαστρικών ή γαστροεπιπλοικών αγγείων
 παράπλευρης κυκλοφορίας δίπλα στην οπίσθια επιφάνεια του ήπατος.

Βήμα 7ο

 Σε επιμήκεις τομές διερευνείστε για αγγεία παράπλευρης κυκλοφορίας στην
 περιοχή της γαστροοισοφαγικής συμβολής.

Βήμα 8ο

 Με τον ασθενή σε δεξιά πλάγια κατακεκλιμένη θέση και σε στεφανιαίες ή
 εγκάρσιες τομές, διερευνείστε για αγγεία σπληνονεφρικής και
 σπληνογαστρικής παράπλευρης κυκλοφορίας στον άνω και στον κάτω πόλο
 του σπλήνα (αντίστοιχα).

 

 

US Απεικόνιση Πυλαιο-συστηματικής Παράπλευρης Κυκλοφορίας

Φλέβες

Απεικόνιση

Στεφανιαία

 • Προεξέχον, κεφαλικής κατεύθυνσης αγγείο που εκβάλλει στη πυλαία φλέβα, περίπου απέναντι από την εκβολή της άνω μεσεντέριας φλέβας.

 • Αναδεικνύεται σε επιμήκεις τομές.

Γαστροεπιπλοικές

 • Κεφαλικής κατεύθυνσης αγγεία που απεικονίζεται κατά μήκος της κάτω παρυφής του αριστερού ηπατικού λοβού σε επιμήκεις τομές

Αριστερή γαστροεπιπλοική και γαστροοισοφαγικές

 • Οφιοειδή αγγεία κοντά στον άνω πόλο του σπλήνα και στην γαστροοισοφαγική συμβολή.

 • Αναδεικνύονται κυρίως σε στεφανιαίες τομές.

Σπληνονεφρικές-άμεσες

 • Οφιοειδή ουραίας κατεύθυνσης αγγεία που εντοπίζονται μεταξύ του σπλήνα και του άνω πόλου του αριστερού νεφρού, πιθανώς συνοδευόμενα από τη διόγκωση της αριστερής νεφρικής φλέβας.

 • Αναδεικνύονται σε στεφανιαίες τομές

Σπληνονεφρικές-έμεσες

 • Σπλήνο-γάστρο-φρένο-επινεδρίδιο-νεφρικές απαγωγές

 • Εντοπίζονται κατά μήκος του πλάγιου ορίου του αριστερού σκέλους  του διαφράγματος και κατευθύνονται προς την αριστερή νεφρική φλέβα

 • Αυξημένη διάμετρος αριστερή νεφρικής φλέβας

Ομφαλική

 • Μονήρες αγγείο που μπορεί να είναι μεγάλο σε μέγεθος και εκφύεται από τον ανιόντα κλάδο της αριστερής πυλαίας φλέβας. Πορεύεται  προς τα κάτω μέσω του δρεπανοειδούς συνδέσμου και κατά μήκος του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος μέχρι τον ομφαλό.

 • Αναδεικνύεται σε επιμήκεις ή εγκάρσιες τομές.

Άλλες Αναστομώσεις (σπανιότερες)

Διαπεριτοναικές φλέβες        (Μεσεντέριο- γοναδικές ή μεσεντέριο-οσφυικές)

Γαστροεπιπλοικές φλέβες

Άνω αιμορροιδικές φλέβες

Ενδοηπατικές φλέβες           (Πύλαιο-υπερ-ηπατικές ή διακαψικές)

Έκτοπες μετεγχειρητικές φλέβες

Διάταση επικουρικών φλεβών του ανελκήρα ηπατικού συνδέσμου

Διάταση κυστικών φλεβών