Πυλαία Υπέρταση

 

Πυλαία Υπέρταση (US)

Πιθανά σημεία

 • Ταχύτητα ροής < 10 εκ/δευτ

 • Ταχύτητα ροής > 20 εκ/δευτ

 • Διάμετρος > 13 χιλ

 • Θρόμβωση

 • Σηραγγώδης μεταμόρφωση της πυλαίας

 • Ελικοειδής ροή πυλαίας(παράλληλες ταινίες κόκκινες,μπλέ)

 • Ηπατική αρτηριοποίηση

  • διάμετρος ηπατικής αρτ. > 6 χιλ,

  • ελίκωση και διάταση ενδοηπατικών αρτηριακών κλ.)

 • Εξάλειψη των φυσιολογικών αναπνευστικών μεταβολών της διαμέτρου της πυλαίας και των άνω μεσεντέριων φλ.

 • Κακή συμπιεστότητα πυλαίας και άνω μεσεντέριων φλ.

 • Σπληνομεγαλία, Ηπατομεγαλία, Ασκίτης

Ειδικά σημεία

 • Πυλαιοσυστηματικές αναστομώσεις (ροή χαμηλής ταχύτητας τύπου κάτω κοίλης με αναπνευστική μεταβολή)

 • Αναστροφή της ροή σε πυλαίο κλ. (αντίθετη από το ήπαρ), μπορεί να είναι διαλείπουσα ‘παλίνδρομη’ ροή (ηπατομόλος σε εκπνοή, ηπατοκλαστική σε εισπνοή)

Congestion index (CI) Πυλαίας φλέβας:

 • Portal vein area = diameter A x diameter B x π/4

 • Flow velocity = 0,57 x max portal vein velocity (angle ≤60o)

 • CI = portal vein area / flow velocity

 • Normal CI = 0,07 ±0,029 cm/s (0,171 ±0,075 cm/s σε κίρρωση)

Ορίζεται ως μεταβολή στην πίεση της πυλαίας φλέβας ≥ 5 mm Hg

(διαφορά μεταξύ πυλαίας και ηπατικών φλεβών)

Κιρσοί: Οισοφαγικοί, γαστρικοί, ορθο-πρωκτικοί, κεφαλή μέδουσας,

Αίτια Πυλαίας Υπέρτασης

Υπερ-ηπατικά

 • Σύνδρομο Budd-Chiari

 • Καρδιακή ανεπάρκεια

Ένδο-ηπατικά

 • Κίρρωση

 • Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής χπλική κίρρωση

 • Πορφύρα

 • Φλεβο-αποφρακτική νόσος

 • Ηπατική σχιστοσομίαση

 • Συγγενής ίνωση του ήπατος

 • Αναγεννητική οζώδης υπερπλασία

 • Ιδιοπαθή

 • Σπάνια: σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, ηπατικές μεταστάσεις

Περι-ηπατικά

 • Θρόμβωση πυλαίας φλέβας

 • Εξωγενείς συμπιέσεις: παγκρεατική νόσος, οπισθοπεριτοναική ίνωση, αδενοπάθειες

 • Νεοπλασματική πυλαία διήθηση (ιδίως ηπατοκυτταρικό Ca)

 • Συγγενείς ανωμαλίες: στένωση ή αγενεσία της πυλαίας φλ.