Μεταμόσχευση Ήπατος

 

Μεταμοσχευμένο Ήπαρ

Τελικό-τελικού τύπου

 Αναστόμωση (συνήθως)

 • Η πρόθεση μοσχεύματος στην ηπατική αρτηρία κατ’εξαίρεση

 • Στην κάτω κοίλη φλέβα γίνεται τελικό-τελική, τελικό-πλάγια ή πλάγιο-πλάγια (σπάνια) αναστόμωση

 • Στην πυλαία φλέβα γίνεται τελικό-τελικού τύπου αναστόμωση με πρόθεση

USΠρο-μεταμοσχευτικά

 • Αξιολόγηση βατότητας πυλαίας φλέβας

 • Αναζητά αρτηριακές ή φλεβικές ανωμαλίες

USΜετά-χειρουργικά

 • Παρακολούθηση μοσχευμάτων

 • Μετεγχειρητικές αλλοιώσεις
  ηπατικό οίδημα, αρτηριακή υπόταση, συμπιεστικές στενώσεις, ελεύθερο υγρό, ουλές

 • Φυσιολογικά:

  • μικρή ↓ διαμέτρου της πυλαίας (χωρίς παθολογική σημασία)

  • ελικοειδής ροή πυλαίας (παροδικά) και μετρίου βαθμού επιτάχυνση ροής, στροβιλισμοί

  • πυλαιο-συστηματικές οδοί παραμένουν συνήθως σε όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους

  • φυσιολογική ροή ηπατικής αρτηρίας

  • ηπατικές φλέβες με φυσιολογικό καρδιακό κύκλο

 • Πρόωρη ανάδειξη αγγειακών επιπλοκών (στένωση, απόφραξη, θρόμβωση):

  • Θρόμβωση ηπατικής αρτηρίας:
   (πιο συχνά-πιο βαριά-επαναμεταμόσχευση)
   Απουσία ροής- αν υπάρχει χρόνος μπορεί να αναπτυχθεί παράπλευρο δίκτυο (ιδίως σε παιδιά)

  • Στένωση ηπατικής αρτηρίας:
   Συχνή στην αναστόμωση, ↑ ροή >200 εκ/δευτ,
   RI < 0,5, στροβιλισμοί

  • Ψευδή ανευρύσματα & αρτηριοφλεβικά συρίγγια

  • Θρόμβωση & στένωση πυλαίας
   Στην αναστόμωση, ↑ ταχύτητες (3-4 φορές ↑ από το προ-στενωτικό τμήμα), ελικοειδούς τύπου ροή περιφερικότερα

  • Θρόμβωση & στένωση κάτω κοίλης:
   ↓ διαμέτρου στην αναστόμωση, τμηματικές επιταχύνσεις, ανώμαλος καρδιο-αναπνευστικός τονισμός

  • Απόρριψη (αποκλειστικά ιστολογική διάγνωση)