Κοιλιακά Αγγεία


Φυσιολογικές Τιμές Ηπατικών Αγγείων

Αγγείο

PSV(εκ./δευτ.)

RI

Διάμετρος (Χιλ.)

 Κοιλιακή αορτή

60 - 110

0,8 - 1

15 - 30

 Κοιλιακή αρτηρία

98 - 105

0,6

6 - 10

 Σπληνική αρτηρία

70 - 110

 

4 - 8

 Σπληνική φλέβα

9 - 18

 

<  10

 Ηπατική αρτηρία

70 - 120

0,62 ±0,04

0,8 (γεύμα)

4 - 10

 Πυλαία φλέβα

10 - 20

 

8 – 13 (< 15)

 • < 10  ετών - 8.5(±2.7)

 • 10-20 ετών - 11(±2.0)

 Ηπατικές φλέβες

16 - 40

 

5

 Κάτω κοίλη φλέβα

44 - 118

 

5 – 29 (<31,3)

 Στεφανιαία φλέβα (στομάχου)

 

 

< 5

 Παραομφαλική φλέβα

5

 

< 3

Σημείωση:

 • Η φλεβική διάμετρος μεταβάλλεται με την αναπνοή (αυξάνει με την εισπνοή), ενώ οι ταχύτητες μεταβάλλονται ελάχιστα.

 • Η διάμετρος της πυλαίας αυξάνεται μετά από γεύμα και μειώνεται μετά από άσκηση.

 • Η διάμετρος της άνω μεσεντέριας και σπληνικής φλέβας αυξάνει 50-100% σε βαθιά εισπνοή.

 • Ενδοηπατικά οι κλάδοι της πυλαίας έχουν υπερηχογενή τοίχωμα, των ηπατικών φλεβών είναι άνηχοι χωρίς ορατό τοίχωμα (κεντρικά ίσως), της ηπατικής αρτηρίας δεν είναι ορατοί.

 • Οι ηπατικές φλέβες (αριστερή, μέση, δεξιά +παραπληρωματική, κάτω δεξιά):
  η αριστερή έχει πιο έντονο παλμό, γι’αυτό προτιμάται η δεξιά φλέβα για το Doppler.Τριφασικό φάσμα δυο περιόδων θετικής ροής (γέμισμα δεξιού κόλπου) σε κάθε καρδιακό κύκλο και μια περίοδο αρνητικής ροής (συστολή δεξιάς καρδιάς)

Φυσιολογικές Κυματομορφές

 Ηπατική αρτηρία
 Ηπατικές φλέβες
 Πυλαία φλέβα
 Άνω μεσεντέρια αρτηρία -
 Προ γεύματος
 Άνω μεσεντέρια αρτηρία -
 Μετά γεύματος

 

Κριτήρια Στένωσης Κοιλιακών Αρτηριών

 Κοιλιακή

 • Συστολική > 200 εκ/δευτ (εξέταση σε νηστεία)

 • Διαστολική > 100 εκ/δευτ

 Ηπατική

 • Στροβιλώδης ροή, > 200 εκ/δευτ

 Σπληνική

 • Στροβιλώδης ροή, > 200 εκ/δευτ