Κίρρωση

 

Κίρρωση

Ορισμός

  • Καταστροφή ηπατοκυττάρων με ινώδη εκφύλιση, αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής των λοβιδίων και δημιουργία αναγεννητικών όζων.

  • Αποτελεί το τελικό στάδιο χρόνιων ηπατοπαθειών

  • Κίνδυνος ανάπτυξης ηπατοκυταρικού Ca

  • Ιστολογική η διάγνωση

US

 Αναζητεί:

  • Αρχόμενη ή εγκατεστημένη πυλαία υπέρταση, ασκίτη

  • Ηπατικούς όζους (καρκινωματώδη εξαλλαγή ή απλούς αναγεννητικούς)

  • Ηπατική δυσμορφία (ατροφία του IV, VI, VII και υπερτροφία του I, II, III )

  • Ανομοιογενής ηχοδομή, ανώμαλο περίγραμμα

  • Ηπατική αρτηριοποίηση (↑ ηπατικών αντιστάσεων)

  • Οι ηπατικές φλέβες από τριφασικό φάσμα έχουν συνεχή μονοφασική ροή