Κοιλία

 

  Ανατομία
 
 
 
 
 
 
 
   
 

US - Triplex

 
 
 
   
  Γαστρεντερικό
 
 
 
 
   
  Ήπαρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Χοληφόρα
 
 
 
 
 
   
  Πάγκρεας
 
 
 
 
 
   
  Σπλήνας
 
 
 
   
    Επινεφρίδια  
 
 
 
 
   
  Νεφροί