Φυσιολογικές Τιμές

 

Φυσιολογικές Τιμές Αγγείων Τραχήλου

Αρτηρία

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Συστολική -Διαστολική

RI

Διάμετρος

(Χιλ.)

  Μήκος

(εκ.)

 Κοινή Καρωτίδα

58 – 85

15 - 25

0,55 - 0,25

5,4 - 7,2

 

 Έσω Καρωτίδα- C1(Αυχενική)

28 – 46

21 - 35

 

4 - 5,6

 

 Έξω Καρωτίδα

55 - 80

0 - 20

 

3,5 - 4,7

 

 Σπονδυλική- V1,2 (Σ1,2)

20 - 64

5 - 15

 

3 – 5,5

 

 Υποκλείδιος

100 ± 49

-

 

6 - 8

 

 Δε. έσω σφαγίτιδα

13 – 41

 

 

 

 

 Αρ. έσω σφαγίτιδα

6 – 38

 

 

 

 

 Δε. υποκλείδια φλέβα

6 – 26

 

 

 

 

 Αρ. υποκλείδια φλέβα

4 – 18

 

 

 

 

 Κάτω Θυρεοειδική

20 (< 40)

10 -15

0,5 - 0,7

1 - 2