Οδοί Αναπλήρωσης

 

Οδοί Αναπλήρωσης σε Απόφραξη Αυχενικών αρτηριών

     

    Έσω Καρωτίδας (α)

 Η ομόπλευρη έξω καρωτίδα (ή σπανιότερα η ετερόπλευρη) μέσω της
 οφθαλμικής (1)

 Η ετερόπλευρη έξω καρωτίδα μέσω της πρόσθιας αναστομωτικής (2)

 Η σπονδυλική αρτηρία μέσω της αντίστοιχης οπίσθιας αναστομωτικής (3)

   Κοινής Καρωτίδας (β)

 Η ετερόπλευρη έξω καρωτίδα μέσω της ομόπλευρης έξω καρωτίδας δια  
 του διχασμού προς την έσω καρωτίδα (4)

 Η ετερόπλευρη έξω καρωτίδα μέσω της πρόσθιας αναστομωτικής (5)

   Σπονδυλικής (γ)

 Η ετερόπλευρη σπονδυλική αρτηρία δια του βασικού δακτυλίου (6)

 Οι κλάδοι των αυχενο-μεσοπλεύριων και των θυρεο-ωμαπλατιαίων
 στελεχών μέσω της ομόπλευρης αυχενικής (7)