Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου

 

Τμήματα Αυχενο-Θωρακικής Διαδρομής Υποκλειδίου

Πορεία

Ενδοσκαλινική

 Μεταξύ 1ης πλευράς και πρόσθιο & μέσο σκαληνούς μύες

Πλευρο-κλειδική

 Μεταξύ άνω υποκλείδιο μυ και κλείδα

Πλευρο-θωρακική

 Μεταξύ 1ης πλευράς και ελάσσονα θωρακικό μυ

 
 

Σύνδρομο Θωρακο-Βραχιόνιου Εξόδου

 Νευρολογική συμπίεση (90%)

  • Πόνοι, κράμπες, παραισθησίες, αίσθηση ψύχους, κόπωση άκρου

 Αρτηριακή βλάβη (10%)

  • Κράμπες, σύνδρομο Raynaud, τροφικές διαταραχές

  • Συνεχής πίεση προκαλεί ανεύρυσμα, στένωση, θρόμβο, εμβολή

 Φλεβική συμπίεση

  • Πιο ασταθής, οίδημα άκρου, ερυθροκυάνωση και διάταση επιπολής φλεβών, θρόμβωση

 Παράγοντες προδιάθεσης

  • Οστικοί: αυχενική πλευρά, υπετροφία εγκάρσιας απόφυσης Α7, εξόστωση ή υπερτροφικό οστικό φύμα κλείδας

  • Μυικοί: μυική ανεπάρκεια (πτώση ώμου), μυική υπερτροφία σκαληνών ή ελάσσωνος θωρακικού μυός

  • Συνδεσμικοί: θωρακικού θόλου, πλευροκλειδικοί