Μύες Τραχήλου

 

Μύες Τραχήλου

 

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Στερνοκλειδο-μαστοειδής

(ΚΝ 11)

Στερνική κεφαλή:

Με μακρύ τένοντα από την πρόσθια επιφάνεια στέρνου

Οπίσθια επιφάνεια της μαστοειδούς απόφυσης, έξω μισό της άνω αυχενικής γραμμής

 • Κρατάει σταθερή την κεφαλή
 • Κατευθύνει το πρόσωπο στη διεύθυνση του βλέμματος
 • Εκτείνει το κατώτερο τμήμα της ΑΜΣΣ
 • Κάμπτει το ανώτερο τμήμα της ΑΜΣΣ και την ατλαντο-ινιακή άρθρωση
 • Κλίνει την κεφαλή προς τα εμπρός ή τη στρέφει προς την αντίθετη πλευρά
 • Βοηθά στην εισπνοή
  (με σταθερή κεφαλή)

Κλειδική κεφαλή:

Με βραχύ τένοντα από το

έσω τριτημόριο της κλείδας

Άνω του Υοειδούς

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Διγάστορας

(Πρόσθια γαστέρα: γναθοϋοειδές .ν κλάδος του ΚΝ5V3

Οπίσθια γαστέρα:

Διγαστορικό ν. κλάδος του ΚΝ7)

Οπίσθια γαστέρα: Μαστοειδής εντομή (κροταφικού οστού)

Ενδιάμεσο τένοντα

(δίπλα στο ελάσσον κέρας του ϋοεδούς οστού)

 • Διάνοιξη του στόματος
 • Ανύψωση είτε σταθεροποίηση του υοειδούς οστού
 • Υποστηρίζει το γναθοϋοειδή μυ

Πρόσθια γαστέρα:

Ενδιάμεσο τένοντα

(δίπλα στο ελάσσον κέρας του ϋοεδούς οστού)

Διγαστορικό βοθρίο

(κάτω γνάθος)

Βελονοϋοειδής

(βελονοειδής κλ. ΚΝ7)

Βελονοειδής απόφυση (κροταφικό οστό)

Έξω χείλος σώματος υοειδούς οστού με δυο δεσμίδες στο οπίσθιο και πρόσθιο χείλος (περιβάλλει τον διγαστορικό τένοντα)

 • Σταθεροποίηση υοειδούς
 • Έλξη του υοειδούς πίσω και πάνω κατά την κατάποση

Γναθοϋοειδής

(γναθοϋοειδές .ν κλάδος του ΚΝ5V3)

Με βραχύ τένοντα από την γναθοϋοειδή γραμμή κάτω γνάθου

Στην γναθοϋοειδή ραφή και στο άνω χείλος του σώματος του υοειδούς

 • Ανυψώνει το έδαφος του στόματος και τη γλώσσα κατά την κατάποση
 • Κατεβάζει την κάτω γνάθο
 • Ανυψώνει το υοειδές

Γενειοϋοειδής

(ΚΝ12)

Γενειακή άκανθα (κάτω γνάθου) με βραχύ τένοντα

Πρόσθια επιφάνεια του σώματος του υοειδούς

 • Υποστηρίζει το γναθοϋοειδή μυ (ανύψωση γλώσσας)
 • Σταθεροποιεί το υοειδές
 • Ανυψώνει το υοειδές
 • Κατεβάζει την κάτω γνάθο

Κάτω του Υοειδούς

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Στερνοϋοειδής

(αγκύλη υπογλώσσιου, αυχενικό πλέγμα)

Στερνοκλειδική διάρθρωση

Σώμα υοειδούς οστού

 • Σταθεροποιεί το υοειδές
 • Έλξη υοειδούς προς τα κάτω
 • Βοηθητικοί μύες στην κατάποση με την έλξη λάρυγγα προς τα πάνω
 • Κάμψη της κεφαλής
 • Βοηθητικοί μύες αναπνοής κατά την εισπνοή έλκοντας το θώρακα προς τα πάνω
 • Ο ωμοϋοειδής εκτείνει την τραχηλική περιτονία

Στερνουθυρεοειδής

(αγκύλη υπογλώσσιου, αυχενικό πλέγμα)

Έσω επιφάνεια λαβής του στέρνου, έσω επιφάνεια χόνδρου 1ης πλευράς

Έξω επιφάνεια πετάλου θυρεοειδούς χόνδρου

Θυρεοϋοειδής

(αγκύλη υπογλώσσιου, αυχενικό πλέγμα)

Έξω επιφάνεια πετάλου θυρεοειδούς χόνδρου

Έξω τριτημόριο σώματος και ρίζας μείζονος κέρατος υοειδούς οστού

Ωμοϋοειδής

(αγκύλη υπογλώσσιου, αυχενικό πλέγμα)

Άνω χείλος ωμοπλάτης μεταξύ άνω γωνίας και εντομής

Έξω κάτω χείλος σώματος υοειδούς

Σκαλήνιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Πρόσθιος

(αυχενικό & βραχιόνιο πλέγμα)

Πρόσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων

Α3-Α6

Με βραχύ τένοντα στην 1ης πλευράς (φύμα πρόσθιου σκαληνού)

 • Ανύψωση των δυο ανώτερων πλευρών
 • Αναπνευστικοί μύες: εισπνοή
 • Κλίση αυχενικής μοίρας

Μέσος

(αυχενικό & βραχιόνιο πλέγμα)

Πρόσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων όλων των αυχενικών σπονδύλων

Με βραχύ τένοντα στην 1ης πλευράς (έξω του πρόσθιου σκαληνού, πίσω από την αύλακα της υποκλείδιας αρτ.)

Οπίσθιος

(αυχενικό & βραχιόνιο πλέγμα)

Οπίσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων

Α5-Α6

Άνω χείλος της 2ης-3ης πλευράς (βραχύς & πλατύς τένοντας)

Παρασπονδυλικοί

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Μακρός τραχηλικός

(αυχενικό πλέγμα)

Έσω τμήμα:

Τενοντώδης από τα σώματα των πρώτων θωρακικών και τελευταίων αυχενικών σπονδύλων

Σώματα ανώτερων αυχενικών σπονδύλων

 • Κάμπτουν την ΑΜΣΣ, την κεφαλή προς τα εμπρός
 • Κλίνουν ή στρέφουν την κεφαλή προς την ίδια πλευρά

Έξω άνω τμήμα:

Πρόσθια φύματα των εγκάρσιων αποφύσεων των ανώτερων αυχενικών σπoνδύλων

Πρόσθιο φύμα του άτλαντα και σώματα των επόμενων αυχενικών σπονδύλων

Έξω κάτω τμήμα:

Πλάγια επιφάνεια των σωμάτων των ανώτερων θωρακικών σπονδύλων

Τενοντώδης στις εγκάρσιες  αποφύσεις των κατώτερων αυχενικών σπονδύλων (κυρίως του 6ου)

Μακρός κεφαλικός

Πρόσθια φύματα Α3-Α6

Έξω επιφάνεια της βασικής μοίρας του ινιακού οστού