Αρτηρίες Τραχήλου & Κεφαλής

 

Αρτηρίες & Κλάδοι

Αναστομώσεις

Κοινή Καρωτίδα

Έσω Καρωτίδα

Πρόσθια εγκεφαλική

Πρόσθια αναστομωτική

Εξάγωνο Willis

Μέση εγκεφαλική

Εξάγωνο Willis

Οπίσθια αναστομωτική

Εξάγωνο Willis

Πρόσθια Χοριοειδή

Κλ. προς πλάγιο χοριοειδές πλέγμα

 

Κλ. προς τοίχωμα πλάγιας κοιλίας

 

Οφθαλμική

Ραχιαία της Ρινός

Αντιθετή της

Γωνιαία

(κλ. Προσωπικής)

Υπερκόγχια

Επιπολής Κροταφική

(κλ.Εξω καρωτίδα)

Μετωπιαία

 

Κεντρική αμφιβληστροειδούς

 

Δακρυική

 

Πρόσθιες&Οπίσθιες ακτινοειδείς

 

Μυικοί κλάδοι

 

Πρόσθια ηθμοειδή (δίνει την πρόσθια μηνιγγική)

 

Οπίσθια ηθμοειδή

 

Έσω βλεφαρικές

 

Άνω υποφυσιακή

 

 

Μηνιγγο-υποφυσιακή

 

 

Καρωτιδο-τυμπανική

 

 

 

 

 

 

Έξω Καρωτίδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνω θυρεοειδής

Άνω λαρυγγική

 

Κρικοθυρεοειδή

(Έξω λαρυγγική)

 

Πρόσθιο, οπίσθιο, έξω κλ. για θυρεοειδή

 

 

Γλωσσική

Ραχιαίους γλωσσικούς κλ.

 

Υπογλώσσια

 

Εν τω βάθει γλωσσική

 

 

Προσωπική (Έξω γναθιαία)

Φαρυγγουπερώια

 

Αμυγδαλική

 

Υπογενείδια

 

Άνω χειλική

 

Κάτω χειλική

 

Γνωνιαία

Ραχιαία της Ρινός

(κλ. οφθαλμικής)

Έσω Γναθιαία

Κονδυλική Μοίρα (κάτω γναθιαία)

Εν τω βάθει ωτιαία

 

Πρόσθια τυμπανική

 

Μέση μηνιγγική

Επιπολής λιθοειδής

 

Άνω τυμπανική

Κάτω φατνιακή

Γναθοειδή

 

Γενειακή

Πτερυγοειδή Μοίρα

Μασητήρια

 

Εν τω βάθει κροταφικές

 

Πτερυγοειδείς κλ.

 

Βυκαντική

 

Άνω γναθιαία Μοίρα

Οπίσθια άνω φατνιακή

 

Υποκόγχια

 

Πρόσθιες άνω φατνιακές

 

Πτερυγουπερώια Μοίρα

Κατιούσα υπερώια

Μείζων

Υπερώια

 

Ελάσσων υπερώιες

Σφηνο-υπερώια

Έξω κλ. (οπίσθιες πλάγιες ρινικές)

 

Έσω κλ. (οπίσθια ρινικού διαφράγματος)

 

Επιπολής Κροταφική

Μετωπιαίο κλ.

Υπερκόγχια

(κλ. οφθαλμικής)

Βρεγματικό κλ.

Την αντίθετη

Ινιακή (κλ.προσωπικής)

Οπίσθια ωτιαία (κλ. προσωπικής)

Παρωτιδικό κλ.

 

Ωτιαίο κλ.

 

Εγκάρσια προσωπική

 

Μέση κροταφική

 

Στερνοκλειδομαστοειδής

 

 

Ινιακή

Ινιακοί κλ.

Σπονδυλική

Μαστοειδή

 

Οπίσθια μηνιγγική

 

Ωτιαίο κλ.

 

Οπίσθια Ωτιαία

Βελονομαστοειδή

 

Οπίσθια τυμπανική

Ανιούσα φαρυγγική

Φαρυγγικοί κλ.

 

Κάτω τυμπανική

Υποκλείδιος

Σπονδυλική

 

Μυικούς κλάδους

 

 

Νωτιαίους κλάδους

 

 

Πρόσθια νωτιαία

 

 

Οπίσθια νωτιαία

 

 

Οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική

 

 

Βασική

 Πρόσθια κάτω παρεγκεφαλιδική

 

Άνω παρεγκεφαλιδική

 

Έσω ακουστική

 

Γεφυρικούς κλάδους

 

Οπίσθιες εγκεφαλικές

Εξάγωνο Willis

Έσω μαστική

Περικάρδιοφρενική

 

 

Θυμικοί, Βρογχικοί, στερνικοί κλ.

 

 

Πλευρικοί κλ.

 

 

Μαστικοί κλ.

 

 

Μυοφρενικοί κλ.

 

 

Άνω επιγάστρια

Κάτω επιγάστρια (κλ. έξω λαγόνιας)

Θυρεοαυχενικό στέλεχος

Κάτω θυρεοειδή

Kάτω λαρυγγική

 

Ανιούσα αυχενική

 

 

Eπιπολής τραχηλική

 

 

Εγκάρσια ωμοπλατιαία

Περισπώμενη ωμοπλατιαία (κλ. μασχαλιαίας)

Πλεύροαυχενικό στέλεχος

Εν τω βάθει αυχενική

 

 

Ανώτατη μεσοπλέυρια

 

 

Εγκάρσια τραχηλική

Περισπώμενη ωμοπλατιαία (κλ.μασχαλιαίας)