Ανατομικοί Χώροι Τραχήλου

 

Περιτονίες Τραχήλου

Εν τω Βάθει Περιτονία

Επίπεδα

Όρια

Περιεχόμενο

Επιπολής

Υπερυοειδικά

Γύρω του μασητήριου και παρωτιδικού χώρου. Αποτελεί τμήμα του καρωτιδικού περιβλήματος.

Υπουοειδικά

Περιβάλλει τον στερνο-υοειδή, στερνο-θυρεοειδή, στερνο-κλειδομαστοειδή και τραπεζοειδή μυ.

Μέσο

Υπερυοειδικά

Ορίζει το όριο του χώρου του φαρυγγικού βλεννογόνου. Αποτελεί τμήμα του καρωτιδικού περιβλήματος.

Υπουοειδικά

Περιβάλλει τον σπλαχνικό χώρο, Αποτελεί τμήμα του καρωτιδικού περιβλήματος.

Εν τω βάθει

Υπερ-υοειδικά & Υπουοειδικά

Περιβάλλει τον προσπονδυλικό χώρο. Αποτελεί το πλάγιο και οπίσθιο τοίχωμα του οπισθοφαρυγγικού χώρου. Συνεισφέρει στο καρωτιδικό περίβλημα. 

 

 

Ανατομικοί Χώροι Τραχήλου

Υπερ-υοειδείς

Χώροι

Όρια

Περιεχόμενο

Σημασία

 Υπογλώσσιος

Έδαφος του στόματος

 

 Κάτω από την γλώσσα,
  άνω, έσω του
  Γναθοϋοειδούς μ., 
 έξω  του γενειοϋοειδούς μ.

 

 Μπροστά ο αρ. και δε.
 χώρος  επικοινωνούν
  κάτω από τον χαλινό  της
 γλώσσας.

 

 Πίσω επικοινωνεί με
 τον
 υπογνάθιο και
 κάτω
  παραφαρυγγικό
 χώρο
 χωρίς παρουσία
 
περιτονίας.

 Νευροαγγειακή δεσμίδα
 της 

γλώσσας.

 Γλωσσικό ν. (ΚΝV3), ΚΝ7
  (χορδή του τυμπάνου ν.),


ΚΝ9, ΚΝ12.

 Γλωσσική αρτ.& φλ.

 Υπογλώσσιοι αδένες &
 πόροι 

 Υπογνάθιος αδένας


(εν τω βάθει τμήμα &
 πόρος)

 Υπογλώσσιος μυς

 Αίσθηση της γεύσης

στα
 πρόσθια 2/3 της

γλώσσας
 (ΚΝ5-ΚΝ7).

 Κινητικότητα γλώσσας


(ΚΝ9,ΚΝ12).

 Κίνδυνος επέκτασης
 πάθησης

στον υπογνάθιο
 και

παραφαρυγγικό
 χώρο.

 Δεν περιβάλλεται από
 

περιτονία.

 Παθολογία:

 Ca πλακώδους
 επιθηλίου,
 διογκωμένοι λεμφαδένες
 (από οδοντογενής
 φλεγμονή-απόστημα)

 Υπογνάθιος

 Κάτω του γναθοϋοειδή
 μυός και άνω του
 ϋοειδούς οστού.
 

 

 Κάτω συνεχίζει με τον
 πρόσθιο τραχηλικό
 χώρο.

 

 Πίσω επικοινωνεί με
 τον
 υπογλώσσσιο

 χώρο και κάτω
 με  τον

 παραφαρυγγικό
 χώρο
 χωρίς παρουσία
 περιτονίας.

 Επιπολής υπογνάθιος
 αδένας

 Λεμφαδένες


(Υπογενειακοί ΙΑ
 και
  Υπογνάθιοι ΙΙΒ )
  Προσωπική αρτ. και φλ.

 Κάτω αγκύλη του ΚΝ12

 Πρόσθια γαστέρα του
 διγάστορα μυός

 Περιβάλλεται από το


επιπολής τμήμα της

εν τω
 βάθει τραχηλικής


περιτονίας εκτός στην


επικοινωνία του
 με τον

υπογλώσσιο και
 κάτω

παραφαρυγγικό
 χώρο.

 Κίνδυνος επέκτασης


πάθησης στον
 υπογλώσσιο
 και
 παραφαρυγγικό χώρο

 Παθήσεις:

 Συγγενείς-επιδερμοειδές,
 

κυστικό ύγρωμα

 Φλεγμονώδεις-


λεμφαδενοπάθεια, 


σιελαδενίτιδα (±λιθίαση)

 Καλοήθεις όγκοι-μικτός
 σιελογόνου αδένα,
 λίπωμα

 Κακοήθεις όγκοι-Ca
 σιελογόνου αδένα,
 πλακώδους επιθηλίου,
 λέμφωμα (non-Hodgkin)

Φαρυγγικού βλεννογόνου

Έσω παραφαρυγγικού χώρου και προσθίως του οπισθοφαρυγγικού χώρου

Βάση κρανίου: πρόσθιο ρηγματώδες τρήμα.

Ρινο-, στοματο- και υπο-φαρυγγικός βλεννογόνος.

Ρινοφάρυγγας: ευσταχιανή σάλπιγγα, αδενοειδείς, άνω σφικτήρας μυς, ανελκτήρας υπερώιου ιστίου, σαλπιγγο-φαρυγγικός μυς

Στοματοφάρυγγας: πρόσθια & οπίσθια παρίσθμια καμάρα, υπερώια & γλωσσική αμυγδαλή, μαλακή υπερώα, μέσος-κάτω σφικτήρας μυς

Εμφανίζει Ca πλακώδους επιθηλίου (βλεννογόνος),  NHL λέμφωμα (λεμφοειδικός ιστός), κακοήθειες σιελογόνων αδένων και σπάνια ραβδομυοσάρκωμα (μύες).

Μέσω του πρόσθιου ρηγματώδες τρήματος μπορεί η βλάβη να επεκταθεί ενδοκρανιακά

Παραφαρυγγικός

ή Προβελονοειδής

Από την κρανιακή βάση (κορυφή στο υοειδές οστό) στον οπίσθιο υπογνάθιο χώρο.

Προσθίως της βελονοειδούς απόφυσης.

Μεταξύ μασητήριου (έξω), καρωτιδικού (πίσω έξω), οπισθοφαρυγγικού (πίσω έσω) χώρου και φαρυγγικού βλεννογόνου (έσω)

Κάτω επικοινωνεί με τον υπογνάθιο χώρο

Λίπος, έσω γναθιαία αρτηρία, ανιούσα φαρυγγική αρτηρία, πτερυγοειδές φλεβικό πλέγμα (μικρό τμήμα), σπάνια μικρά εμβρυικά υπολλείμματα σιελογόνων αδένων,

ΚΝ5

Δεν περιέχει

βλεννογόνο, μύες,

οστά, μεγάλους αδένες

Η παρεκτόπιση του λίπους βοηθά στον τοπογραφικό προσδιορισμό μάζας.

Λοίμωξη ή όγκος διπλανών χώρων μέσω του παραφαρυγγικού χώρου μπορεί να επεκταθεί στον υπογνάθιο χώρο και από την κρανιακή βάση στο υοειδές.

Σπάνια πρωτοπαθείς όγκοι από τα εμβρυικά υπολλείμματα των σιελογόνων αδένων

Οπισθοφαρυγγικός

Οπισθίως φαρυγγικού βλεννογόνου,

σπλαχνικού χώρου και προσθίως επικίνδυνου χώρου (προσπονδυλικού χώρου).

Ξεκινά από το απόκλιμα μέχρι τον Θ3

Υπερ-υοειδικά: λίπος, Λεμφαδένες

(μέση & έξω ομάδα, ή έξω του Rouviere)

Υπο-υοειδικά: λίπος, χωρίς λεμφαδένες

Στο κατώτερο μέρος του επικοινωνεί με

τον επικίνδυνο χώρο. Επέκταση λοίμωξης στο μεσοθωράκιο (CT).

Κακοήθης αδενοπάθεια (MR).

Επικίνδυνος

Οπισθίως του οπισθοφαρυγγικού χώρου

 

Συνεχίζει στο μεσοθωράκιο

Περι-σπονδυλικός

Από την κρανιακή βάση μέχρι την κλείδα.

Οπισθίως του οπισθοφαρυγγικού χώρου & γύρω της σπονδυλικής στήλης

Προσπονδυλικά: σπονδυλικά σώματα, σπονδυλικές φλέβες & αρτηρίες, προσπονδυλικοί και σκαληνοί μύες,

βραχιόνιο πλέγμα, φρενικό νεύρο

Παρασπονδυλικά: οπίσθια στοιχεία σπονδύλων,

ανελκτήρας ωμοπλάτης, παρασπονδυλικοί μύες

Ενήλικες:

επέκταση Ca ρινοφάρυγγα, από παθολογία των σπονδύλων και μεσοσπονδύλιων δίσκων και τις σπονδυλικές

αρτηρίες.

Πιθανή επέκταση

στον επισκληρίδιο χώρο

Παιδιά: ραβδομυοσάρκωμα, νευροβλάστωμα συμπαθητικής

αλύσου

Μασητήριος

Εμπρός και έξω του παραφαρυγγικού χώρου

Υπερζυγωματικά: κροταφικός μύς

Υποζυγωματικά: Κορωνοειδής απόφυσης και κόνδυλος κάτω γνάθου,

ΚΝV3 (τρίδυμο), μασητήριοι μύες (μασητήρας,

κροταφικός, έσω & έξω πτερυγοειδείς), πτερυγοειδές φλεβικό πλέγμα

Εμφανίζει κυρίως σάρκωμα,

περινευρικό

όγκο του ΚΝV(νευρογενείς όγκοι) και τριγμό

από σπασμό των μασητήριων μυών (λόγω λοίμωξης ή όγκου)

Προσβάλλεται από φλεγμονές και

όγκους της κάτω γνάθου

Καρωτιδικός

(χώρος ή έλυτρο) ή Μεταβελονοειδής παραφαρυγγικός

Οπισθίως της βελονοειδούς απόφυσης

Από την κρανιακή βάση (σφαγιτιδικό τρήμα και καρωτιδικό κανάλι) μέχρι το αορτικό τόξο

Οπισθίως του παραφαρυγγικού χώρου, έξω του σπλαχνικού  και οπισθοφαρυγγικού χώρου

Υπερ-υοειδικά:  έσω σφαγίτιδα φλέβα, έσω καρωτίδα, ΚΝ9 έως 12

Υπο-υοειδικά: κοινή καρωτίδα, έσω σφαγίτιδα, ΚΝ10

Λεμφαδένες

(οι σφαγιτιδικοί λεμφαδένες δεν βρίσκονται εντός του χώρου!)

Συμπαθητική άλυσος

Όγκοι: νευροβλάστωμα (παιδιά) παραγαγγλίωμα, σβάννωμα, νευροίνωμα, θρόμβωση σφαγίτιδας, διαχωρισμός ή ανεύρυσμα

καρωτίδας

ΚΝ10, η καρωτίδα μπορεί να εκτεθεί

σε βλάβη των σφαγιτιδικών λεμφαδένων από 

Ca πλακώδους επιθηλίου

Διόγκωση λεμφαδένων

Παρωτιδικός

Οπισθίως του μασητήρα μυός

Άνω: έξω ακουστικός πόρος και μαστοειδή απόφυση

Κάτω: γωνία κάτω γνάθου

Έξω του παρα-φαρυγγικού χώρου

Περιβάλλεται από την επιπολής τραχηλική περιτονία

Παρωτιδικός αδένας, παρωτιδικός πόρος, ενδοπαρωτιδικοί λεμφαδένες (~20), εξωκρανιακό ΚΝ7, έξω καρωτίδα, οπίσθια γναθιαία φλέβα

(σε 20% επιπλέον  παρωτιδικοί αδένες)

Η παρωτίδα χωρίζεται από το ΚΝ7 σε επιπολής και Εν τω βάθει λοβό.

Ενδοπαρωτιδικό ΚΝ7, περινευρικός όγκος του ΚΝ7, παρωτιδικοί λεμφαδένες, όγκοι παρωτίδας (καλοήθης μικτός 75%, Warthin 5%, αδενοειδές κυστικός 5%, βλεννοεπιθηλιοειδής 5%, υπόλοιποι 10%)

Παρειακός, (βυκαντικός)

Οπισθίως ιγμόρειου άντρου

Έμπροσθεν του μασητήρα

Πλαγίως του βυκανητή μυός

Λίπος, πόρος παρωτίδας, προσωπική αρτ. και φλ.

Προσβάλλεται από εξεργασίες των παρακείμενων

χώρων

(νεοπλάσματα, λοιμώξεις,

φλεγμονές)

Υπο-υοειδείς

Χώροι

Όρια

Περιεχόμενο

Σημασία

Σπλαχνικός

Κυλινδρικός χώρος από το υοειδές μέχρι το άνω μεσοθωράκιο

Περιβάλλεται από την σπλαχνική περιτονία

Περιλαμβάνει το βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο χιτώνα του φάρυγγα

Υπο-υοειδικά:

Θυρεοειδή αδένα, παραθυρεοειδείς αδένες, παρατραχειακοί λεμφαδένες, οισοφάγος, τραχεία, λάρυγγα, παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο

Βλάβη με πιθανή επέκταση στο μεσοθωράκιο

Βλάβη τραχείας (σφυριγμό), βλάβη οισοφάγου (δυσφαγία)

Βλάβη στο

παλίνδρομο

λαρυγγικό ν.

προκαλεί βράχνος φωνής, παράλυση φωνητικής χορδής.

Παθήσεις:

πιο συχνά Ca εκ πλακώδους επιθηλίου από το βλεννογόνο

και οι παθήσεις του θυρεοειδούς

Πρόσθιος τραχηλικός

Έξω του θυρεοειδή και προσθίως του καρωτιδικού χώρου

Λίπος

 

Οπίσθιος τραχηλικός

Ξεκινά από την κορυφή της μαστοειδούς απόφυσης, μέχρι την κλείδα

Λίπος, ΚΝ11,

λεμφαδένες

Βλάβη ΚΝ11 (από λεμφαδενική 

επέκταση Ca πλακώδους

επιθηλίου, τραύμα), πάρεση τραπεζοειδή, στερνο-κλειδομαστοειδή

(με ατροφία, λιπώδη διήθηση τους και υπερτροφία του ανελκτήρα της ωμοπλάτης)

Συνέχεια

καρωτιδικού,  οπισθο-φαρυγγικού και περισπονδυλικού χώρου

Όπως παραπάνω

 

 

                   

 1. Μασητήριος χώρος
 2. Παραφαρυγγικός χώρος
 3. Φαρυγγικού βλεννογόνου χώρος
 4. Οπισθοφαρυγγικός χώρος
 5. Παρωτιδικός χώρος
 6. Καρωτιδικός χώρος
 7. Προσπονδυλικός χώρος
 8. Σπλαχνικός χώρος
 9. Περισπονδυλικός χώρος-προσπονδυλικό τμήμα
 10. Περισπονδυλικός χώρος- παρασπονδυλικό τμήμα

 

 1. Επιπολής τραχηλική περιτονία
 2. Φαρυγγοβασική περιτονία
 3. Έσω τμήμα, της εν τω βάθει τραχηλικής περιτονίας
 4. Διακαρωτιδική περιτονία
 5. Καρωτιδικό περίβλημα
 6. Εν τω βάθει τμήμα, της εν τω βάθει τραχηλικής περιτονίας