Φυσιολογική Κατάποση

 

Φυσιολογική Απεικόνιση Φάρυγος κατά την Κατάποση

  • Θέση της γλώσσας και του φάρυγγα πριν την κατάποση bolus βαρίου.

  • Με τη χορήγηση βαρίου, η προώθηση ξεκινά με το στάδιο γεμίσματος της γλώσσας.

 

  • Το βάριο προωθείται στο φάρυγγα με τη βοήθεια κινήσεων της γλώσσας

 

  • Κλείσιμο του ρινοφάρυγγα, με την ανύψωση της μαλακής υπερώας και επαφή στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα.

  • Η προστασία των αεραγωγών γίνεται με την ανύψωση του λάρυγγα, το κλείσιμο των φωνητικών χορδών και τη κλίση του αρυτενοειδούς χόνδρου.

  • Το άνοιγμα του άνω οισοφαγικού σφικτήρα γίνεται με τη χαλάρωση του σφικτήρα και την πρόσθια έλξη του υοειδούς με λαρυγγική ανύψωση.

 

  • Η κένωση του φάρυγγα από το βλωμό γίνεται με τη βράχυνση του φάρυγγα, αποκλείοντας την πρόσβαση στο λάρυγγα και διάδοση των φαρυγγικών συσπάσεων.

  • Με το που περνάει ο βλωμός τον εγγύ οισοφάγο, η επιγλωττίδα   επιστρέφει στην αρχική της θέση και ο λάρυγγας ανοίγει.