Μετρήσεις Τραχήλου

                                                                        

                    

Φυσιολογικές Μετρήσεις Τραχήλου

Ηλικία (έτη)

Οπισθοφαρυγγικά*

Οπισθογλωττιδικά

Οπισθοτραχιακά*

0 - 1

1.5 x C5 χιλ

 

2.0 x C5 χιλ

1 - 3

0.5 x C5 χιλ

 

1.5 x C5 χιλ

3 - 6

0.4 x C5 χιλ

 

1.2 x C5 χιλ

6 - 14

0.3 x C5 χιλ

 

1.2 x C5 χιλ

Ενήλικες (CT&MRI)

1,7 (± 0,7) χιλ

6 (± 1,1) χιλ

8,4 (± 2,5) χιλ

* Μέτρηση στο μέσο του σώματος Α5 αυχενικού σπονδύλου, σε πλάγια ακτινογραφία του λαιμού

Σημείωση:
Η φάση εκπνοής και η κάμψη του λαιμού αυξάνουν τη σχετική διάμετρο ψευδός (artifactually)

Κανόνας των 7:

  •   Όχι μεγαλύτερη από 7 χιλ για οπισθοφαρυγγικά μαλακά μόρια
  •   Όχι μεγαλύτερη από 14 χιλ για οπισθοτραχειακά μαλακά μόρια

Άλλα Ανατομικά Χαρακτηριστικά (CT&MRI)

Λάρυγγας (υοειδές)

19 (± 4) χιλ*

Γλωττίδα

21 (± 4) χιλ*

Τραχεία

17 (± 3) χιλ*

Θυρεοειδής

Μήκος: 3,6 – 6 εκ,  Πλάτος: 1,5-2 εκ, Βάθος: 1-2 εκ

Κοινή καρωτίδα

6 - 10 εκ*

Οισοφάγος

Πάχος τοιχώματος: 3 χιλ

 * Διάμετρος