Όγκοι του Λάρυγγα

 

Λαρυγγοκήλη

 

 • Επίκτητη: Σχετίζεται με αυξημένη ενδολαρυγγική πίεση(σπανίως συγγενής)

 • >50 ετών

 • 30% αμφοτερόπλευρη

 • Εντόπιση – Μορφές:

  • Εσωτερική: στη λαρυγγική κοιλία και περιορίζεται στον παραγλωττιδικό χώρο

  • Μεικτή (εσωτερική-εξωτερική): ο κυστικός χώρος διαπερνά τη θυρεοϋοειδή μεμβράνη και προπίπτει εκτός του παραγλωττιδικού χώρου στα μαλακά μόρια του τραχήλου (εικόνα δικήν ισθμού)

  • Δευτεροπαθής: απόφραξη της λαρυγγικής κοιλίας από όγκο (15%) (2 φορές συχνότερη από τη μεικτή)

 • Εικόνα:

  • Κυστική λεπτοτοιχωματική (ινώδες τοίχωμα) διάταση της λαρυγγικής κοιλίας, πληρούμενη με αέρα ή υγρό

  • Επιμόλυνση, (πυολαρυγγοκήλη) με σκιαγραφική ενίσχυση

  • Πιθανό καρκίνωμα με τη μορφή συμπαγούς ενισχυόμενης αλλοίωσης (δευτεροπαθής μορφή)

 

Καρκίνος του Λάρυγγα

 

 • >50 ετών καπνιστές

 • 2.5% των Ca στους άνδρες

 • 0.5% των Ca στις γυναίκες

 • Ιστολογικά: 95% εκ πλακώδους επιθηλίου

 • Εντόπιση:

  • 50-75%: γλωττιδικά (γνήσιες φωνητικές χορδές)

  • 20-35%: υπεργλωττιδικά (επιγλωττίδα, αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές, νόθες φωνητικές χορδές, λαρυγγική κοιλία)

  • προσβολή επιχώριων λεμφαδένων

  • 2-6%: υπογλωττιδικά (Συχνότερη ηδιαγλωττιδική επέκταση γλωττιδικών και υπεργλωττιδικών Ca)

 • Εικόνα:

  • Ασύμμετρη, επίπεδη ή ανώμαλη πάχυνση ή εξωφυτική αλλοίωση με ασαφή όρια και πιθανή εξέλκωση

  • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

 • Επέκταση:

  • Στον παραλαρυγγικό κα προγλωττιδικό χώρο

  • Διόγκωση επιχώριων λεμφαδένων

  • Διήθηση των χόνδρων (η σκλήρυνση είναι αξιόπιστο σημείο στον κρικοειδή και αρυταινοειδείς χόνδρους, όχι στο θυρεοειδή), σκιαγραφική ενίσχυση παρόμοια με του όγκου (προσοχή παρόμοια ευρήματα σε φλεγμονή και οίδημα χωρίς να συνυπάρχει διήθηση)

  • Μετά από ακτινοθεραπεία υποτροπή ή αποτυχία της ακτινοθεραπείας: συμμετρικό οίδημα, πάχυνση και θολερότητα του προεπιγλωττιδικού και παραλαρυγγικού λίπους. Αν μετά από 4 μήνες παραμείνουν >50% των ευρημάτων τίθεται η υπόνοια αποτυχίας της ακτινοθεραπείας. Αν παρατηρηθεί προοδευτική σκλήρυνση των χόνδρων: υποτροπή ή ακτινική νέκρωση

 • Επιβίωση:

  • Υπεργλωττιδικοί: 75% 5/ετής

  • Γλωττιδικοί:

  • >90% 5/ετής (περιορισμένοι στις χορδές)

  • 25% 5/ετής (εξωλαρυγγική επέκταση, θυρεοειδούς ή κρικοειδούς χόνδρου)

  • Υπογλωττιδικοί: <40% 5/ετής