Μύες του Λάρυγγα

 

Μύες του Λάρυγγα

Λάρυγγα

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Κρικοθυρεοειδής

(Άνω λαρυγγικό ν.)

Έξω επιφάνεια κύκλου κρικοειδούς χόνδρου

Κάτω χείλος και κάτω κέρας θυρεοειδούς χόνδρου

Τεντώνει τις φωνητικές χορδές

Οπίσθιος κρικαρυταινοειδής

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Οπίσθια επιφάνεια πυελίδας κρικοειδούς χόνδρου

Μυϊκή απόφυση οπίσθιας επιφάνειας αρυταινοειδούς χόνδρου

Διεύρυνση της σχισμής της γλωττίδας

Έξω κρικαρυταινοειδής

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Άνω χείλος έξω τμήματος κρικοειδούς χόνδρου

Μυϊκή απόφυση οπίσθιας επιφάνειας αρυταινοειδούς χόνδρου

Σύγκλειση της σχισμής (μεσοϋμενώδης μοίρα)

Εγκάρσιος αρυταινοειδής

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Έξω χείλος & οπίσθια επιφάνεια αρυταινοειδούς χόνδρου

Στα ίδια τμήματα της άλλης πλευράς

Σύγκλειση της σχισμής (μεσοϋμενώδης μοίρα)

Λοξός αρυταινοειδής

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Μυϊκή απόφυση οπίσθιας επιφάνειας αρυταινοειδούς χόνδρου

Κορυφή μυϊκής απόφυσης του άλλου αρυταινοειδούς χόνδρου

Σύγκλειση της σχισμής (μεσοϋμενώδης μοίρα)

Φωνητικός

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Προχωρεί μέσα στη φωνητική πτυχή

Φωνητική απόφυση της προσθιο-οπίσθιας επιφάνειας του αρυταινοειδούς χόνδρου

Τεντώνει τις φωνητικές χορδές (ρυθμίζει την τάση του χείλους της σχισμής)

Αρυταινο-επιγλωττιδικός

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Ακτινοβολία του λοξού αρυταινοειδούς μυ μέσα στην αρυταινεπιγλωττιδική πτυχή

Έξω χείλος επιγλωττίδας

Σύγκλειση της εισόδου του λάρυγγα

Θυρεο-αρυταινοειδής

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Έσω επιφάνεια της μέσης ακρολοφίας του θυρεοειδούς χόνδρου

Μυική απόφυση & έξω επιφάνεια αρυταινοειδούς χόνδρου

Σύγκλειση της σχισμή της γλωττίδας

Θυρεο-επιγλωττιδικός

(Κάτω λαρυγγικό ν.)

Συνέχεια θυρεοαρυταινοειδούς μυ μέσα στην αρυταινο-επιγλωττιδική πτυχή

 

Σύγκλειση της εισόδου του λάρυγγα