Λεμφαδένες Τραχήλου

 

 Αντιδραστικοί

 

Φυσιολογική απεικόνιση:

 • Επίμηκες ελλειψοειδές σχήμα (εκτός από τους υπογενίδιους, υπογνάθιους και παρωτιδικούς που έχουν πιο στρογγύλο σχήμα)

 • Λόγος επιμήκους προς βραχεία διάμετρο >2

 • Μέγεθος βραχείας διαμέτρου:

  • <10χιλ όλες οι ομάδες εκτός

  • <11χιλ ομάδα ΙΙ

  • <8χιλ οπισθοφαρυγγικοί

 • Υποηχογενής συγκριτικά με τους μύες

 • Ηχογενή πύλη

 • Εμφανίζονται ανάγγειοι ή με ήπια αγγείωση στη πύλη

 

 

Αντιδραστικοί:

 • Παρόμοια με τη φυσιολογική απεικόνιση

 • Αύξηση διαστάσεων 

 • Αυξημένη αγγείωση (ακτινοβολεί από την πύλη προς τη περιφέρεια)

 

 

 • Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα

  • Ανώδυνη, συχνά αμφοτερόπλευρη

  • Νέκρωση, ± αποτιτανώσεις, σκιαγραφική ενίσχυση

 

 • Οξεία διαπυημένη λεμφαδενίτιδα

  • Σε παιδιά συνήθως

  • Επώδυνη τραχηλική διόγκωση

  • Οπισθοφαρυγγικοί λεμφαδένες

  • Περιφερική σκιαγραφική ενίσχυση, κεντρική νέκρωση, πέριξ φλεγμονή κυτταρολιπώδους ιστού

 

 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση

 • Σαρκοείδωση

 • Νόσος HIV

 • Nόσος Castleman

 

 Κακοήθεις

 

Γενικά χαρακτηριστικά:

 • Στρόγγυλο σχήμα

 • Ασαφή όρια σε διογκωμένο λεμφαδένα με θολερότητα του πέριξ λίπους

 • Λόγος επιμήκους προς βραχεία διάμετρο <2

 • Δεν εμφανίζουν ηχογενή πύλη

 • Συρροή

 • Σημεία νέκρωσης

 • Περιφερική ή διάχυτα αυξημένη αγγείωση

 

 

 • Πλακώδη Καρκινώματα Κεφαλής – Τραχήλου:

  • Διόγκωση, νέκρωση, σκιαγραφική ενίσχυση

 

 • Λεμφώματα

  • Πολλαπλοί σε πολλαπλά επίπεδα, αμφοτερόπλευροι, συρρέοντες

  • Ένας ή δυο διογκωμένοι που περιβάλλονται από πολλαπλούς μικρούς

  • Χωρίς νέκρωση

  • Σπάνια αποτιτανώσεις και εξωκάψια διασπορά

 

 • Καρκίνος Θυρεοειδούς Αδένα

  • Αποτιτανώσεις

  • Έντονη σκιαγραφική ενίσχυση

  • Ποικιλία μεγέθους

  • Συμπαγείς, κυστικοί, μεικτοί

 

 • Εξωτραχηλικές κακοήθειες με τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστάσεις:

  • μελάνωμα, Ca μαστού, Ca πνεύμονα, Ca οισοφαγου

  • Διόγκωση, ±νέκρωση, σκιαγραφική ενίσχυση