Κύστεις Τραχήλου

 

Διαφορική Διάγνωση Κύστεων Τραχήλου

Τύποι

Χαρακτηριστικά

1η Βραχιακή

 • Αυχενο-ακουστική - 8% (βρίσκεται στην περιοχή της παρωτίδας, του έξω ακουστικού πόρου, στο παραφαρυγγικό χώρο ή πρόσθιο τρίγωνο του λαιμού)

 • Τύπος Work - περιακουστικός

  • Τύπος 1: δέρμα εξωτερικού ακουστικού πόρου (ΕΑΠ)

  • Τύπος 2: δέρμα ΕΑΠ + χόνδρος πτερυγίου

 • Τύπος Arnot – περιπαρωτιδικός

  • Τύπος 1: παρωτιδικός

  • Τύπος 2: πρόσθιο τρίγωνο του λαιμού ± επικοινωνία ΕΑΠ

2η Βραχιακή

 • Πιο συχνή- Υπόλειμμα του πόρου του His, με πορεία από την οπίσθια περιοχή του υπογνάθιου αδένα και κατά μήκος του πρόσθιου ορίου του στερνοκλειδομαστειδή μυ (SCM).

 • Κατηγορίες Bailey:

  • Τύπος I: στο πλάτυσμα, προσθίως του SCM

  • Τύπος IIπροσθίως του SCM, πίσω από τον υπογνάθιο και  έξω από την καρωτίδα

  • Τύπος III: μεταξύ έσω και έξω καρωτίδας, με πιθανή προέκταση προς τα άνω ή κάτω

  • Τύπος IV: δίπλα στο φαρυγγικό τοίχωμα

3η Βραχιακή

 • Υπόλειμμα του θύμο-φαρυγγικού πόρου. Αριστερά συχνότερα

 • Κύστη: 1. εξωτερικά της καρωτίδας – (οπίσθιο αυχενικό τρίγωνο) ή 2. στην πρόσθια κάτω περιοχή του τραχήλου (πρόσθιο χείλος SCM-κάτω από το θυρεοειδή)

4η Βραχιακή

 • Από την άνω πλάγια άκρη του θυρεοειδή χόνδρου αριστερά (pyriform sinus)στο άνω χείλος του αριστερού λοβού του θυρεοειδή. Επιθηλιακή κύστη 

Θυρεογλωσσικού πόρου

 • Υπόλειμμα του θυρεογλωσσικού πόρου, με πορεία από το τρήμα cecum στη βάση της γλώσσας, μπροστά από το υοειδές στην μέση γραμμή και καταλήγει στο θυρεοειδή (κάτω από το υοειδές μπορεί να είναι στην παράμεση γραμμή.)

 • 50% στο υοειδές

 • 25% πάνω ή κάτω από το υοειδές οστό

Θυμική

 • Τύπου 3ης Βραχιακής κύστης που επεκτείνεται στο άνω μεσοθωράκιο

 • Αυχενική θυμική κύστη – Hassal σωματίδια στο τοίχωμα

 • Εκ γενετής θυμική κύστη