Μετρήσεις Θυρεοειδούς Αδένα

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Θυρεοειδούς (US)

Ηλικία

Εγκάρσια

ΠΟ    

Επιμήκης

      Νεογνά

1 – 1.5 εκ

0.8 - 0.9 εκ

1.8 - 2 εκ

      Παιδιά (ενός έτους)   1.2 - 1.5 εκ 2.5 εκ

      Παιδιά (7-12 ετών)

1 – 1.5 εκ

 

 

      Έφηβοι

2 – 4 εκ

 

 

      Ενήλικες (CT&MRI)

1,5 – 2 εκ

1.3 - 2 εκ

4 - 6 εκ

Άλλα Χαρακτηριστικά

        Όγκος

 • Όγκος = (6,91 x Δε. ΠΟ) + (3,05 x Αρ. ΠΟ) – 3,48

 • Άρρεν: 19,6 (± 4,7) ml

 • Θήλυ:   17,5 (± 3,2) ml

Άλλη μέθοδος:

 • ml = Εγκάρσια Χ Επιμήκη Χ ΠΟ Χ 0,523

 • Άρρεν: 9,9 – 19,1 ml (50th – 97th percentile)

 • Θήλυ:   6,6 – 10,7 ml (50th – 97th percentile)

        Μάζα

 • 8 – 16 γρ (και για τους δυο λοβούς)

 • Μέχρι 20 γρ. κατά την εγκυμοσύνη

        Ισθμός    

 • 4 - 6 χιλ

        Αγγείωση

 • Άνω θυρεοειδής (κλ. Έξω καρωτίδας)

 • Κάτω θυρεοείδής (κλ.Θυρεοαυχενικού στελέχους)

        Φάσμα
 • Κάτω Θυρεοειδικής

        Γάγγλια

 • Μέγεθος < 0,5 εκ.

 • Δείκτης Solbiati (ύψος/πάχος) > 2

 • Λείο περίγραμμα

 • Υπερηχογενής πύλη