Κακοήθη Νεοπλάσματα του Θυρεοειδούς Αδένα

 

Διαφοροποιημένο καρκίνωμα

 

 • 20-40 ετών (έκθεση σε ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο)

 • Τύποι:

  • Θηλώδες:

   • 80% των Ca θυρεοειδούς

   • Θηλώδη διαμόρφωση θυλακικών κυττάρων, ψαμμώδη σωμάτια (50%)

  • Θηλακιώδες:

   • 10% των Ca θυρεοειδούς

   • Νεοπλασματικά θυλακιώδη κύτταρα με διήθηση της κάψας και των αγγείων

 • Εικόνα:

  • Ανώδυνο ψηλαφητό μονήρες οζίδιο με ταχεία αύξηση των διαστάσεων

  • Εντόνα υποηχογενές με ασαφή όρια και μικροασβεστώσεις

  • Σπάνια σαν κυστικός όζος με θηλωματώδεις προσεκβολές

  • Ψηλαφητοί σκληροί τραχηλικοί λεμφαδένες

  • Σπινθηρογράφημα (99mcTc-pertechnetate ή iodine123): ψυχρός όζος (20% κακοήθεια)

 • Επιβίωση:

  • Θηλώδες: 90% 20/ετής

  • Θηλακιώδες: 75% 20/ετής

 

Μυελοειδές καρκίνωμα

 

 • Νευροενδοκρινική κακοήθεια από παραθυλακιώδη κύτταρα (c-cells) που εκκρίνουν καλσιτονίνη

 • 5-10% των Ca Θυρεοειδούς

 • Μορφές:

  • Σποραδική: 30ετών

  • Οικογενής: με ιστορικό συνδρόμου ΜΕΝ ΙΙ, 30ετών, 2/3 αμφοτερόπλευρα.

 • Εικόνα:

  • Αυξημένη καλσιτονίνη ορού, παρανεοπλασματικό σύνδρομο

  • Ανώδυνο ψηλαφητό οζίδιο, έντονα υποηχογενές, με ασαφή όρια και μικροασβεστώσεις

  • Αυξημένη κατά τόπους άναρχη αγγείωση

  • Ψηλαφητοί σκληροί λεμφαδένες

  • Σπινθηρογράφημα (111-In-pentreotide ή I-131-MIBG): μερικές φορές θετικό σε όγκο (οκτρεοτίδιο αποτυγχάνει να αναδείξει ηπατικές μεταστάσεις, λόγω φυσιολογικής ηπατικής πρόσληψης)

 • Επιβίωση:

  • 72% 5/ετής

  • 56% 10/ετής

 

Αναπλαστικό καρκίνωμα

 

 • Υψηλής κακοήθειας νεόπλασμα από μετατροπή της TSH σε έδαφος πολυοζώδους βρογχοκήλης είτε διαφοροποιημένου νεοπλάσματος

 • 50-70 ετών

 • Εικόνα:

  • Ταχέως αναπτυσσόμενη υποηχογενής μάζα με πτωχή αγγείωση

  • 60% αδρές αποτιτανώσεις με ακουστική σκιά

  • 75% νέκρωση ή αιμορραγία

  • ανομοιογενής σκιαγραφική ενίσχυση

  • 50% διήθηση τραχείας, λάρυγγα, οισοφάγου, παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου

  • 40% τραχηλική λεμφαδενοπάθεια (στρογγυλοποίηση, νέκρωση, αποτιτανώσεις)

  • 50% μεταστάσεις σε πνεύμονες, οστά, εγκέφαλο

  • Σπινθηρογράφημα (99m-Tc MDP): για οστικές μεταστάσεις, το I-131 χρησιμεύει σε αδιαφοροποίητα κύτταρα διότι δεν προσλαμβάνουν ιώδιο

 • Επιβίωση6 μήνες από τη διάγνωση