Διαφορική Διάγνωση Θυρεοειδούς Αδένα

 

Διαφορική Διάγνωση Παθολογίας Θυρεοειδούς

Βλάβες

Χαρακτηριστικά

Καλοήθεις Βλάβες

Θυλακιώδεις Υπερπλασίες

 • Όζοι συχνά μικρού μεγέθους

 • Ισοηχογένεια με άλω

 • Αγγείωση Τύπου I

Μη εκκριτικά αδενώματα

 • Αγγείωση Τύπου II

Εκκριτικά ή Τοξικά αδενώματα

 • Αγγείωση Τύπου II, σπάνια III

   Πολυοζώδης βρογχοκήλη

 

Κακοήθεις Βλάβες

Πρωτοπαθή

 

 • Θηλώδες

 • Θηλακιώδες

 • Αγγειώδες

 • Μυελοειδές

 Υποηχογενής όζος (30%)

 Μονήρης, ανώμαλο περίγραμμα

 Αγγείωση τύπου III

 • Αναπλαστικού τύπου

 • Λεμφώματα

 Εμφανίζονται με τη μορφή ταχέως
 εξελισσόμενης βρογχοκήλης

Δευτεροπαθή

Νεφρά, μαστό, πνεύμονες κλπ

Υποηχογενείς όζους

Λειτουργικές Βλάβες

Υπερ-

Νόσος Basedow

 • Υπεραγγειούμενη ομοιογενή, υποηχογενή βρογχοκήλη

 • Vμεγ. > 100 εκ/δευτ στην κάτω θυρεοειδική

Υπο-

Θυρεοειδίτης Hashimoto

 • Υπολογίζουμε τον όγκο του αδένα (παρεγχυματική ατροφία)

 • Υποηχογενής βρογχοκήλη

 • Υπεραγγείωση (ψευδής - φλεβική διεύρυνση από την ατροφία)

 • Φυσιολογικές ταχύτητες ροής

Υποξεία κοκκιωματώδης Θυρεοειδίτης De Quervain 

 • Εστιακή υποηχογενής περιοχή ασαφών ορίων

 • Αυξημένη αγγείωση

 • Πυρετός, ↑ λευκά, επώδυνη διόγκωση αδένα

Θυρεοειδίτης

Reidel

 • Καλοήθης ίνωση μέρους ή όλου του αδένα

 • Διάχυτη διόγκωση και επέκταση πέριξ ιστών

Φλεγμονώδεις Βλάβες

    Οξεία πυώδης Θυρεοειδίτιδα

 • Διογκωμένος, επώδυνος τράχηλος