Όγκοι

 

Καρκίνος Ρινοφάρυγγα

 

 • Κακοήθες νεόπλασμα

 • Τύποι:

 • Ι: κερατινοποιημένο εκ πλακώδους επιθηλίου

 • ΙΙ: μη κερατοποιημένο καρκίνωμα

 • ΙΙΙ: αδιαφοροποίητο καρκίνωμα

 • Εντόπιση:

 • Εξορμάται από το επιθήλιο του Ρινοφάρυγγα

 • Συχνότερα στο πλάγιο φαρυγγικό κόλπωμα (του Rosenmuller)

 • Εικόνα:

 • Μάζα με ασαφή όρια

 • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

 • Ανώδυνη λεμφαδενική διόγκωση

 • Διήθηση ανελκτήρα μυός με δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας και εμμένουσα εκκριτική-ορώδη μέση ωτίτιδα

 • Διηθηση  CN9-12 (σε εκτεταμένη νόσο)

 • Επέκταση:

  • Πρόσθιως: ρινική κοιλότητα, πτερυγοϋπερώιος βόθρος

  • Πλάγια: παραφαρυγγικός χώρος

  • Οπισθίως: οπισθοφαρυγγικός – παρασπονδυλικός χώρος

  • Άνω: σφηνοειδής κόλπος

   • –πρόσθιο ρηγματώδες τρήμα, περιαγγειακή διήθηση κατά μήκος της έσω καρωτίδας

   • -Ωοειδές τρήμα: περινευρική διήθηση κατά μήκος του γναθιαίου νεύρου

   • -απόκλιμα

  • Κάτω: μαλθακή υπερώα – οροφάρυγγας

 • Επιβίωση: >95% 5/ετής σε μικρούς όγκους χωρίς επέκταση

 

Παραγαγγλίωμα Καρωτιδικού Σωματίου

 

 • Καλοήθης όγκος (χημειοδεκτικά κύτταρα καρωτιδικού σωματίου)

 • 40% των παραγγλιωμάτων

 • Έκκριση κατεχολαμινών (σπάνια)

 • Εντόπιση: στο καρωτιδικό διχασμό

  • Πολυκεντρικά:

  • 5% σποραδική μορφή

  • 90% οικογενή μορφή

 • Εικόνα:

  • Λοβωτή ανώδυνη, σφύζουσα μάζα με ινώδη ψευδοκάψα

  • 20% νευροπάθεια πνευμονογαστρικού ή υπογλώσσιου νεύρου

  • Έντονη σκιαγραφική ενίσχυση

  • >1.5 εκ εικόνα “αλατοπίπερου”

 • Πρόγνωση:

  • Κακοήθης εξάλλαγή σπάνια

  • <5 εκ ίαση χωρίς μετεγχειρητική νευροπάθεια

  • >5 εκ αυξημένη πιθανότητα μετεγχειρητικής πάρεσης του CN10-12