Μύες Στοματοφάρυγγα

 

Μύες Στοματικής Κοιλότητας

Γλώσσας (νεύρωση)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Γενειογλωσσικός

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Γενειακή άκανθα
(κάτω γνάθος)

Σώμα γλώσσας, γλωσσική απονεύρωση

Έλκει τη γλώσσα προς τα πίσω

Υογλωσσικός

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Σώμα & μείζον κέρας υοειδούς

Πλάγια τμήματα γλώσσας, γλωσσική απονεύρωση

Έλκει τη βάση της γλώσσας προς τα κάτω και πίσω

Χονδρογλωσσικός

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Ελάσσον κέρας υοειδούς

Πλάγια τμήματα γλώσσας, γλωσσική απονεύρωση

Έλκει τη βάση της γλώσσας προς τα κάτω και πίσω

Βελονογλωσσικός

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Βελονοειδής απόφυση (κροταφικού οστού)

Πλάγια, πάνω τμήματα γλώσσας

Έλκει τη γλώσσα προς τα πίσω και πάνω

Γλωσσοϋπερώιος

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Υπερώια απονεύρωση

Οπίσθια άνω περιοχή της γλώσσας

Στενεύει τον ισθμό του φάρυγγα

Άνω επιμήκης

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Κορυφή της γλώσσας

Περιοχή του υοειδούς οστού

Μετατόπιση γλώσσας

Κάτω επιμήκης

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Κάτω επιφάνεια γλώσσας

Κορυφή γλώσσας

Μετατόπιση γλώσσας

Εγκάρσιος

(ΚΝ12-υπογλώσσιο)

Διάφραγμα γλώσσας

Χείλη γλώσσας

Μετατόπιση γλώσσας

Υπερώιοι(νεύρωση)

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Σταφυλίτης

(ΚΝ 9-10)

Υπερώια απονεύρωση

Υπόστρωμα σταφυλής

Κονταίνει τη σταφυλή

Ανελκτήρας υπερώιου ιστίου

(ΚΝ 9-10)

Κάτω επιφάνεια λιθοειδούς μοίρας (κροταφικό οστού), χόνδρος ακουστικής σάλπιγγας

Οι μύες των δυο πλευρών διαπλέκονται μεταξύ τους μέσα στο υπερώιο ιστίο

Ανυψώνει το υπερώιο ιστίο προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα

Τείνων το

 υπερώιο ιστίο

(ΚΝ 5V3 - κάτω γναθικό)

Άκανθα σφηνοειδούς οστού (πτερυγοειδής απόφυση), σκαφοειδής βόθρος

Προχωρεί με πλατύ τένοντα μέσα από την αύλακα του πτερυγοειδούς άγκιστρου, σχηματίζει την υπερώια απονεύρωση

Τεντώνει το υπερώιο ιστίο και διευρύνει την ακουστική σάλπιγγα

 

 

Μύες Φάρυγγα

Σφικτήρες

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Άνω

(ΚΝ 9-10)

Πτερυγοφαρυγγική μοίρα: Πτερυγοειδές άγκιστρο (πτερυγοειδής απόφυση)

Βασιοφαρυγγική περιτονία, ραφή του φάρυγγα

Εξογκώνει το βλεννογόνο της ρινικής μοίρας κατά την κατάποση

Στοματοφαρυγγική μοίρα: Πτερυγογναθική ραφή, Βυκανήτης μυς

Στενεύουν το φάρυγγα κατά την κατάποση

Γναθοφαρυγγική μοίρα: Γναθοϋοειδής γραμμή (κάτω γνάθος)

Γλωσσοφαρυγγική μοίρα: Εγκάρσιος γλωσσικός μυς

Μέσος

(ΚΝ 9-10)

Χονδροφαρυγγική μοίρα: Ελάσσον κέρας ϋοειδούς

Κερατοφαρυγγική μοίρα: Μείζον κέρας ϋοειδούς

Κάτω

(ΚΝ 9-10)

Θυρεοφαρυγγική μοίρα: Θυρεοειδής χόνδρος, λοξή γραμμή

Κρικοφαρυγγική μοίρα: Έξω χείλος κρικοειδούς χόνδρου

Ανελκτήρες

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Βελονοφαρυγγικός

(ΚΝ 9)

Βελονοειδής απόφυση (κροταφικού οστού)

Έξω τοίχωμα του φάρυγγα

Ανύψωση φάρυγγα

Σαλπιγγοφαρυγγικός

(ΚΝ 9-10)

Χόνδρος ακουστικής σάλπιγγας

Έξω τοίχωμα του φάρυγγα

Ανοίγει τη σάλπιγγα (κατά την κατάποση και το χασμουρητό)

Φαρυγγοϋπερώιος

(ΚΝ 10)

Υπερώια απονεύρωση, πτερυγοειδές άγκιστρο, έσω πέταλο (πτερυγοειδούς απόφυσης)

Πλάγιο φαρυγγικό τοίχωμα και θυρεοειδής χόνδρος

Στενεύει τον ισθμό του φάρυγγα, κατεβάζει τη μαλακή υπερώα