Μετρήσεις Παραρίνιων Κοιλοτήτων

 

Απεικόνιση Ρινικής κοιλότητας - Παραρίνιων Κόλπων*

Κόλπος

Aπεικόνιση (X-Ray)

Διαστάσεις (CT&MRI)

Εκβάλουν

Ιγμόρειο άνδρο        (2)

  2 - 3 μηνών

Π: 2 εκ

Ύ: 2 εκ

Μέσο ρινικό πόρο

Ηθμοειδείς κυψέλες

   3 – 6 μηνών

 

Πρόσθιες:
Μέσο ρινικό πόρο

Οπίσθιες:
Άνω ρινικό πόρο

Σφηνοειδής κόλπος (2)

1 – 2 ετών

Π: 0,9-1,4 εκ

Σφηνο-ηθμοειδές κόλπωμα

Μετωπιαίος κόλπος  (2)

8 -10 ετών

Ύ: 1,5-2 εκ

Μέσο ρινικό πόρο

Ρινο-δακρυϊκός πόρος

 

 

Κάτω ρινικό πόρο

* Η ακτινολογική απεικόνιση υστερεί από την πραγματική ανάπτυξη των κόλπων.