Λοιμώξεις Παραρρίνιων Κοιλοτήτων

 

Παραρρινοκολπίτιδα

 

 • Φλεγμονή βλεννογόνου παραρρινίων (συχνότερα ιογενής)

 • Τύποι:

  • Οξεία: <4 εβδομάδες

  • Χρόνια: >12 εβδομάδες

 • Εικόνα:

  • Πάχυνση βλεννογόνου με σκιαγραφική ενίσχυση

  • Υγραερικό επίπεδο