Όγκοι Παραρρίνιων Κοιλοτήτων

 

Βλεννοκήλη

 

 • Κυστικός σχηματισμός με βλεννώδες υλικό, λόγω απόφραξης της αποχετευτικής οδού και χωρίς σημεία φλεγμονής

 • Εντόπιση:

  • Κατάληψη ενός ή περισσοτέρων κόλπων

  • 60-65% μετωπιαίου κόλπου

  • 25% ηθμοειδών κυψελών

  • 15% ιγμορείου

  • 5% σφηνοειδούς κόλπου

 • Εικόνα:

  • Κατάληψη και ομαλή διόγκωση του κόλπου

  • Λέπτυνση του περιβάλλοντος οστού

  • Χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση

 

Αντροχοανικός Πολύποδας (Πολύποδας του Killian)

 

 

 • Φλεγμονώδης πολύποδας του ιγμογείου άντρου που προβάλλει στη ρινική κοιλότητα.

 • Εικόνα:

  • Καλώς αφοριζόμενη αλλοίωση με μορφή κλεψύδρας

  • Περιφερική ενίσχυση

 

Οστέωμα

 

 

 • Καλοήθης βραδέως εξελισσόμενος όγκος που παράγει οστίτη ιστό

 • Εντόπιση:

  • 80% μετωπιαίο κόλπο

  • 20% ηθμοειδείς κυψέλες

  • Σπάνια στου υπόλοιπους κόλπους

 • Εικόνα:

  • Σαφώς αφοριζόμενος ακτινοσκιερός σχηματισμός που προβάλλει σε κόλπο

 

Εφηβικό Αγγειορινοΐνωμα

 

 • Σε εφήβους

 • Εντόπιση: στη ρινική κοιλότητα (εξορμάται από το σφηνοϋπερώειο τρήμα)

 • Εικόνα:

  • Καλοήθης, αγγειοβριθής, τοπικά διηθητικός όγκος

  • Χωρίς κάψα

  • Διάβρωση και ανασχηματισμός οστού (πρόσθια κύρτωση του οπίσθιου τοιχώματος του ιγμορείου)

  • Έντονη ενίσχυση

 

Ca Παραρρίνιων Κοιλοτήτων

 

 • 1/100.000

 • 3% των νεοπλασμάτων του προσωπικού κρανίου

 • Εντόπιση:

  • 50-60% ιγμόρεια

  • 10-25% ηθμοειδείς κυψέλες

  • 15-30% ρινική κοιλότητα

 • Ιστολογικά:

  • 50-60% Ca εκ πλακώδους επιθηλίου

  • 20% Λεμφοεπιθηλιακό Ca

  • 10% Αδενοκαρκίνωμα

  • 10% Ca Σιελογόνων αδένων

 •  Πρόγνωση:

  • Χειρουργική αφαίρεση, χημειο- και ακτινοθεραπεία

  • 20-50% πιθανότητα υποτροπής το 1ο έτος