Κακώσεις Παραρρίνιων Κοιλοτήτων

 

Κατάγματα

 

 • Ρινικών οστών

 • ‘Εσω οστικών δομών (Le Fort)

 • Έξω οστικών δομών (πχ ζυγωματικό)

 • Βάσεως οφθαλμικού κόγχου (Blow out)

 • Εικόνα:

  • Γραμμή κατάγματος

  • Παρεκτόπιση οστικών τμημάτων

  • Υγραερικά επίπεδα στα ιγμόρια

  • Φυσαλίδες αέρα στα μαλακά μόρια