Φυσιολογικές Τιμές

 

Φυσιολογικές Τιμές Αρτηριών Εγκεφάλου

Αρτηρία

Ταχύτητα (εκ./δευτ.)

Συστολική -Διαστολική

RI

Διάμετρος

(Χιλ.)

  Μήκος (εκ.)

 Έσω Καρωτίδα-C2(Λιθοειδές)

32 ± 8,7

 

 

 

 

 Έσω Καρωτίδα-C4

47 ± 12,7

 

 

 

 

 Έσω Καρωτίδα-C6

43 ± 13,8

 

 

 

 

 Έσω ΚαρωτίδαC7

39 ± 9

 

 

 

 

 Οφθαλμική

21 ± 5

 

 

 

 

 Μέση εγκεφαλική

88 – 116

33 – 53

0,53-0,64

 

 

 Πρόσθια εγκεφαλική - A1

75 – 95

31 – 45

0,51-0,62

 

 

 Σπονδυλική - V4

48 – 69

20 – 32

 0,51–0,61

 

 

 Βασική

49 – 78

20 – 36

0,46–0,64

 

 

 Οπίσθια εγκεφαλική - P1

63 – 84

24 – 38

0,52–0,62

 

 

 

 

Φυσιολογικές τιμές RI σε Βρέφη

Αγγείο

Πρόωρο

Τελειόμηνο

 Πρόσθια εγκεφαλική

0,5 – 1

0,6 – 0,8

 Μέση εγκεφαλική

 

 Οπίσθια εγκεφαλική

 

 Έσω καρωτίδα

 

0,5 – 0,8

 

 

Φυσιολογικές Τιμές Ροής Αρτηριών (US)

Διακροταφική Προσπέλαση

Ηλικία

Μέση τιμή ταχύτητας ροής (εκατ./δευτ)

ΜΕΑ (Μ1)

ΠΕΑ (Π1)

ΟΕΑ (Ο1)

10 - 29

70 (± 16,4)

61 (± 14,7)

55 (± 9,0)

30 - 49

57 (± 11,2)

48 (± 7,1)

42 (± 8,9)

50 - 59

51 (± 9,7)

46 (± 9,4)

39 (± 9,9)

60 - 70

41 (± 7,0)

38 (± 5,6)

36 (± 7,9)

Βάθος διερεύνησης

50 - 55 (χιλ.)

60 - 65 (χιλ.)

60 - 65 (χιλ.)

Υπινιακή Προσπέλαση

Ηλικία

Μέση τιμή ταχύτητας ροής (εκατ./δευτ)

ΟΕΑ (Ο1)

ΒΑ

ΣΑ

10 - 29

54 (± 8,0)

46 (± 11)

45 (± 9,8)

30 - 49

40 (± 8,5)

38 (± 8,6)

34 (± 8,2)

50 - 59

39 (± 10,1)

32 (± 7,0)

37 (± 10,0)

60 - 70

35 (± 11,1)

32 (± 6,7)

35 (± 7,0)

Βάθος διερεύνησης

60 - 65 (χιλ.)

85 - 90 (χιλ.)

60 - 65 (χιλ.)