Περιεγκεφαλικός Χώρος

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Περιεγκεφαλικού Χώρου σε Νεογνό (US)

Ηλικία

Κρανιοεγκεφαλική

Διάμετρος

Κολποεγκεφαλική

Διάμετρος

Μεσοημισφαιρική

Διάμετρος

  Πρόωρο (24 – 36 εβδ.)

 

< 3,5 χιλ

 

  Τελειόμηνο

< 3,3 χιλ

 

 

  < 1 έτους

< 4 χιλ

< 3 χιλ

< 6 χιλ

  Μακροκρανία

< 10 χιλ

< 10 χιλ

 

Από την πρόσθια κρανιακή πηγή λαμβάνουμε τις εξής μετρήσεις:

 

  • Κρανιοεγκεφαλική (CCW-craniocortical width): από την έσω κάψα της διπλόης στον πλησιέστερο  μετωπιαίο εγκεφαλικό φλοιό
  • Κολποεγκεφαλική (SCW-sinocortical width): από τον άνω οβελιαίο κόλπο στον πλησιέστερο  μετωπιαίο εγκεφαλικό φλοιό
  • Μεσοημισφαιρική (IHW-interhemisperic width): τη μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων στην εγκεφαλική σχισμή