Μετρήσεις Παρεγκεφαλίδας

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Παρεγκεφαλίδας σε Νεογνό (US)

Ηλικία

(εμβρυική εβδ.)

Σκώληκας (εκ)

Περιφέρεια (εκ)

Πλάτος (εκ)

25

1,07   (0,8 – 1,3)

  6,88   (6,4 – 7,3)

3,98  (3,5 – 4,3)

26

1,27   (1,0 – 1,5)

  7,21   (6,8 – 7,6)

3,98  (3,5 – 4,3)

27

1,46   (1,3 – 1,7)

  7,53   (7,2 – 7,9)

3,98  (3,5 – 4,3)

28

1,66   (1,5 – 1,8)

  7,87   (7,5 – 8,2)

4,3    (3,9 – 4,7)

29

1,86   (1,7 – 2,0)

  8,19   (7,9 – 8,5)

4,46  (4,0 – 4,8)

30

2,05   (1,9 – 2,2)

  8,52   (8,3 – 8,8)

4,59  (4,3 – 5,0)

31

2,25   (2,1 – 2,4)

  8,85   (8,6 – 9,1)

4,68  (4,3 – 5,2)

32

2,45   (2,3 – 2,6)

  9,18   (8,9 – 9,4)

4,77  (4,3 – 5,2)

33

2,64   (2,5 – 2,8)

  9,5     (9,3 – 9,7)

5,04  (4,7 – 5,4)

34

2,84   (2,7 – 3,0)

  9,83   (9,6 – 10,1)

5,14  (4,8 – 5,6)

35

3,03   (2,9 – 3,2)

10,16   (9,9 – 10,4)

5,22  (4,82 – 5,6)

36

3,23   (3,1 - 3,4)

10,49   (10,2 – 10,8)

5,49  (5,2 – 5,8)

37

3,43   (3,2 – 3,6)

10,82   (10,5 – 11,1)

5,49  (5,3 – 5,9)

38

3,62   (3,4 – 3,8)

11,14   (10,8 – 11,5)

5,86  (5,5 – 6,0)

39

3,82   (3,6 – 4,0)

11,47   (11,1 – 11,9)

5,89  (5,6 – 6,2)

40

4,02   (3,8 – 4,3)

11,8     (11,4 – 12,2)

6       (5,7 – 6,2)

41

4,21   (3,9 – 4,5)

12,12   (11,7 – 12,6)

6       (5,7 – 6,3)

42

 

 

6       (5,7 – 6,3)

  • Με βάση τις μετρήσεις της παρεγκεφαλίδας υπολογίζουμε την ηλικία του.
  • Ο σκώληκας μετριέται σε οβελιαία τομή, από την πρόσθια κρανιακή πηγή.
  • Η παρεγκεφαλίδα μετριέται σε εγκάρσια τομή, από την πρόσθια κρανιακή πηγή ή σε λοξή τομή, από τη μαστοειδή πηγή.