Κοιλίες Εγκεφάλου

 

Φυσιολογικές Μετρήσεις Κοιλιών Εγκέφαλου (US)

Ηλικία (μήνες)

Πλάγιες Κοιλίες (χιλ)

Τρίτη κοιλία

(χιλ)

Π5: ημισφαιρίου

(χιλ)

Μετωπιαίο κέρας

Μετωπιαίων κεράτων3

Σώματος*

Ινιακό Κέρας4

Πλάτος1

Ύψος2

Πρόωρο

5 – 13

< 3

 

< 10

8,7–24,7

0–2,6

(< 4)

21,0 - 43,0

0

9 – 13

< 3

21,6 - 27,9

11,5-14,1

 

0–2,6

(< 5)

31,0 - 47,0

1

 

 

22,4 - 29,0

11,9-14,8

 

 

40,6 - 48,2

2

 

 

23,2 - 30,1

12,3-15,3

 

 

42,1 - 50,0

3

 

 

24,0 - 31,1

12,7-16,1

 

 

43,7 - 51,9

4

 

 

24,8 - 32,2

13,1-16,7

 

 

45,2 - 53,7

5

 

 

25,6 - 33,3

13,5-17,3

 

 

46,8 - 55,6

6

9 (8-10)

 

26,4 – 34,3

13,9-18,0

 

 

48,3 - 57,4

7

 

 

27,1 - 35,4

14,3-18,6

 

 

49,8 - 59,2

8

 

 

27,9 - 36,5

14,7-19,3

 

 

51,4 - 61,1

9

12 (10-14)

 

28,7 - 37,5

15,1-19,9

 

 

52,9 - 62,9

CT & MRI

< 40

< 12

 

 

 

 

 

 

> 40

< 15

 

 

 

 

 

 

< 60

 

 

 

 

 

< 7

 

< 60

 

 

 

 

 

< 9

 

1 Από το έξω όριο της κοιλίας μέχρι τη μέση γραμμή (Δρέπανο), σε στεφανιαία τομή από το τμήμα του Monro

2 Μετράμε το ύψος της πλάγιας κοιλίας, σε στεφανιαία τομή από το τμήμα του Monro

   (Υπάρχει φυσιολογική ασυμμετρία των πλάγιων κοιλιών ΑΡ > ΔΕ)

3 Συνολικό πλάτος και των δυο κεράτων, σε στεφανιαία τομή

4 Σε οβελιαία τομή μέγιστη ΠΟ διάμετρος ινιακού κέρατος (+ χορειοειδές)

5 Από το έξω όριο του ημισφαιρίου στο δρέπανο (στο μέγιστο πλάτος περίπου στη μέση), σε
   στεφανιαία τομή

  • Ο υδραγωγός του εγκεφάλου έχει μήκος ~ 15 χιλ
  • Λόγος Β/Α  > 4 είναι φυσιολογικό (Β = πλάτος εγκεφάλου μπροστά από τα πρόσθια κέρατα, Α = πλάτος κοιλιών στο ύψος του σώματος)