Πυραμιδικό Σύστημα

 

 Πυραμιδικό

 σύστημα

Κέντρα

Πυρήνες-Οδοί

Χαρακτηριστικά

Φλοιοπρομηκική δεσμίδα

 • Άνω κινητική χώρα
 • Ακτινωτό στέφανο
 • Γόνυ έσω κάψας
 • Βάση εγκεφαλικού σκέλους
 • Προμήκη
 • Στην πυραμίδα χιάζεται το 80-90% των ινών και σχηματίζεται το πλάγιο (χιαστό) δεμάτιο και το πρόσθιο (αχίαστο) δεμάτιο, του οποίου οι ίνες χιάζονται στα διάφορα επίπεδα της πορείας του

 

 • Όλες οι ίνες απολήγουν γύρω από τα κύτταρα των πρόσθιων κεράτων όπου σχηματίζονται οι πρόσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων

 

 • Αποτελεί τις εκούσιες κινήσεις των γραμμωτών μυών

Φλοιονωτιαία δεσμίδα

 • Μέση, οπίσθια
 • κινητική χώρα
 • Ακτινωτό στέφανο,
 • Πρόσθιο ημιμόριο οπίσθιου σκέλους
 • Έσω κάψας
 • Βάση εγκεφαλικού σκέλους
 • Γέφυρα
 • Προμήκης
 • Πυραμίδα