Λειτουργίες Εγκεφάλου Κατά Brodmann

 

Εγκεφαλικές Λειτουργίες κατά Brodmann

Λοβός

Λειτουργία

  Μετωπιαίος

 • Σκέψη
 • Προγραμματισμός
 • Εκτελεστικές λειτουργίες
 • Κινητικές λειτουργίες

  Βρεγματικός

 • Σωματο-αισθητική αντίληψη
 • Αξιολόγηση οπτικών & στερεογνωσικών πληροφοριών

  Κροταφικός

 • Γλωσσικές λειτουργίες
 • Ακουστική αντίληψη
 • Μακροχρόνια μνήμη
 • Αισθήματα

  Ινιακός

 • Οπτική αντίληψη και επεξεργασία

Λειτουργία

Περιοχή Brodmann

Όραση

Πρωτεύων

17

Δευτερεύων

18, 19, 20, 21, 37

Ακοής

Πρωτεύων

41

Δευτερεύων

22, 42

Αίθηση

Πρωτεύων

1, 2, 3

Δευτερεύων

5, 7

Τριτεύων

7, 22, 37, 39, 40

Κίνηση

Πρωτεύων

4

Δευτερεύων

6

Οφθαλμών

8

Λόγου

44

Τριτεύων

9, 10, 11, 45, 46, 47

 

 

Περιοχές Brodmann

  Περιοχή

Τοποθεσία

Περιοχή

Τοποθεσία

3, 1, 2

Primary Somatosensory Cortex

27

Piriform cortex

4

Primary Motor Cortex

28

Posterior Entorhinal Cortex

5

Somatosensory Association Cortex

29

Retrosplenial cingulate cortex

6

Premotor cortex and Supplementary Motor Cortex (Secondary Motor Cortex) (Supplementary motor area)

30

Part of cingulate cortex

7

Somatosensory Association Cortex

31

Dorsal Posterior cingulate cortex

8

Frontal eye fields

32

Dorsal anterior cingulate cortex

9

Dorsolateral prefrontal cortex

33

Part of anterior cingulate cortex

10

 Anterior prefrontal cortex (most rostral part of superior and middle frontal gyri)

34

Anterior Entorhinal Cortex (on the Parahippocampal gyrus)

11

Orbitofrontal area  (orbital and rectus gyri, plus part of the rostral part of the superior frontal gyrus)

35

Perirhinal cortex (on the Parahippocampal gyrus)

12

Orbitofrontal area (used to be part of BA11, refers to the area between the superior frontal gyrus and the inferior rostral sulcus)

36

Parahippocampal cortex (on the Parahippocampal gyrus)

13, 14

Insular cortex

37

Fusiform gyrus

15

Anterior Temporal Lobe

38

Temporopolar area (most rostral part of the superior and middle temporal gyri)

16

 

39

Angular gyrus, considered by some to be part of Wernicke's area

17

Primary visual cortex (V1)

40

Supramarginal gyrus considered by some to be part of Wernicke's area

18

Secondary visual cortex (V2)

41, 42

Primary and Auditory Association Cortex

19

Associative visual cortex (V3)

43

Subcentral area (between insula and post/precentral gyrus)

20

 Inferior temporal gyrus

44

pars opercularis, part of Broca's area

21

Middle temporal gyrus

45

pars triangularis Broca's area

22

Superior temporal gyrus, of which the caudal part is usually considered to contain the Wernicke's area

46

Dorsolateral prefrontal cortex

23

Ventral Posterior cingulate cortex

47

Inferior prefrontal gyrus

24

Ventral Anterior cingulate cortex

48

Retrosubicular area (a small part of the medial surface of the temporal lobe)

25

Subgenual cortex

52

Parainsular area (at the junction of the temporal lobe and the insula)

26

Ectosplenial area