Υδροκέφαλος

 

Αξιολόγηση Υδροκεφαλίας

Τύπος

Χαρακτηριστικά

 Μη
 αποφρακτικός - 
 επικοινωνών

 • Μειωμένη απορρόφηση του ΕΝΥ, λόγω παθολογίας των αραχνοειδών σωματίων (Pacchioni’s granulations) του άνω οβελιαίου κόλπου.

 

 • Aίτια: υποαραχνοειδής ή κοιλιακή αιμορραγία, μηνιγγίτιδα, Chiari δυσπλασία, εκ γενετής απουσία των αραχνοειδών σωματίων, ίνωση του υποαραχνοειδή χώρου μετά από λοίμωξη, φλεγμονή ή αιμορραγία)
   
 • Παραλλαγές:
  1.Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης που χαρακτηρίζεται από διογκωμένες κοιλίες και 
  2.Υδροκέφαλος από εγκεφαλική απώλεια εγκεφαλικού παρεγχύματος (ατροφία, τραύμα) που χαρακτηρίζεται από διόγκωση των κοιλιών και του υποαραχνοειδή χώρου

 Αποφρακτικός -
 μη επικοινωνών

 • Απόφραξη της κυκλοφορίας του ΕΝΥ (εξω- ή εσωτερικό αίτιο)
 • Τρήμα του Monro: διάταση ενός ή και των δυο πλάγιων κοιλιών
 • Υδραγωγός του Sylvius: διάταση 3ης και πλάγιων κοιλιών
 • 4η κοιλία: διάταση υδραγωγού, 3ης και πλαγίων κοιλιών
 • Τρήμα του Luschka και Magendie: λόγω γενετικής δυσπλασίας

 Εκ γενετής

 • Συνήθη αίτια:  Ενδοκοιλιακή αιμορραγία σε πρόωρα νεογνά, λοιμώξεις, ατρησία ή στένωση υδραγωγού και δυσπλασία Arnold-Chiari II ή Dandy-Walker

 Επίκτητος

 • Αίτια: ΚΝΣ λοιμώξεις, μηνιγγίτιδα, τραύμα, αιμορραγία (υποαραχνοειδής ή ενδοπαρεγχυματική)
 • Η υδροκεφαλία συμβαίνει μέχρι το 3ο έτος ζωής (μετά γίνεται η σύγκλιση των κρανιακών oστών.