Περικοιλιακή Λευκομαλακία Εγκεφάλου στα Νεογνά

 

Αξιολόγηση Περικοιλιακής Λευκομαλακίας (US)

Βαθμός

Χαρακτηριστικά

I

 

 • Αυξημένη περικοιλιακή ηχογένια στην λευκή ουσία
 • Εμφανίζεται κυρίως προσθίως των μετωπιαίων κεράτων, στην βρεγματική λευκή ουσία και οπισθίως των ινιακών κεράτων
 • Διαλύεται ή εξελίσσεται σε κυστεις
 • Χωρίς νευρολογική σημειολογία

II

 • Μικρές περικοιλιακές κύστεις

III

 • Πολλαπλές κύστεις στην λευκή ουσία

IV

 • Βαριά περικοιλιακή λευκομαλακία στο τελειόμηνο βρέφος
 • Εξελίσσεται σε πολλαπλές περικοιλιακές και υποφλοιώδης κύστεις
 • Κυρίως συμβαίνει στα πρόωρα νεογνά λόγω υποξικού-ισχαιμικού επεισοδίου.
 • Συνήθως τις πρώτες 11 εβδομάδες ζωής, λόγω αυξημένων αναγκών σε οξυγόνο.
 • Χαρακτηρίζεται από πολλαπλά περικοιλιακά έμφρακτα, νεκρώσεις στη λευκή ουσία, χωρίς να επεκτείνονται στη φαιά ουσία και με κυστική εκφύλιση.