ΚΕΚ

 

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

Θέση

  • Coup: περιοχή κάκωσης

  • Antecoup: περιοχή εκ διαμέτρου αντίθετη από τη περιοχή κάκωσης

Μηχανισμός

  • Άμεση πλήξη (κλειστή ή ανοικτή):

o   Αιμάτωμα (Επι-, ύπο-)

o   Υπαραχνοειδής αιμορραγία

o   Εγκεφαλική Θλάση

o   Εγκολεασμός

o   Κάταγμα

  • Στροφική κάκωση ή μεταβολές επιτάχυνσης:

o   Εγκεφαλική θλάση

o   Κάκωση νευραξόνων

Επιπτώσεις

  • Πρώιμες:

o   Σχάση μαλακών μορίων

o   Σχάση εγκεφ. παρεγχύματος

o   Κάταγμα

o   Θλάσεις εγκεφ. παρεγχύματος

o   Αιμορραγία

o   Αιμάτωμα

o   Κάκωση νευραξόνων

  • Όψιμες:

o   Εγκεφαλικό οίδημα

o   Εγκολεασμός

o   Ισχαιμία / Υποξία

o   Υδροκεφαλία

o   Διαρροή ΕΝΥ

o   Λοίμωξη

o   Ατροφία / Εγκεφαλομαλακία