Παθολογία της Πρόσθιας Μοίρας της Βάσης του Κρανίου

 

Κακώσεις

 

 • Ατύχημα

 • Ενδοσκοπική χειρουργική

        

Οστικές διεργασίες  
Επέκταση Ca Ρινικών και Παραρρίνιων κόλπων

 

 • 1/100.000

 • 3% των νεοπλασμάτων του προσωπικού κρανίου

 • Εντόπιση:

  • 50-60% ιγμόρεια

  • 10-25% ηθμοειδείς κυψέλες

  • 15-30% ρινική κοιλότητα

 • Ιστολογικά:

  • 50-60% Ca εκ πλακώδους επιθηλίου

  • 20% Λεμφοεπιθηλιακό Ca

  • 10% Αδενοκαρκίνωμα

  • 10% Ca Σιελογόνων αδένων

 •  Πρόγνωση:

  • Χειρουργική αφαίρεση, χημειο- και ακτινοθεραπεία

  • 20-50% πιθανότητα υποτροπής το 1ο έτος