Σχέση θέσης - συμπτωμάτων

 

Αξιολόγηση Βλάβης Βάσης Κρανίου

Θέση Βλάβης

Συμπτώματα

Nεύρα

Αιτία

Οσφρητικό νεύρο – οδός

Ανοσμία, αλλαγές συμπεριφοράς (μπορεί να εξελιχθεί στο σύνδρομο Foster Kennedy)

1

Τραύμα, μάζα πρόσθιου κρανιακού βόθρου (μηνιγγίωμα, γλοίωμα, οστέωμα, απόστημα)

Έσω πτέρυγα σφηνοειδούς

Ομόπλευρη ανοσμία, ατροφία οπτικού νεύρου, ετερόπλευρο οίδημα οπτικής θηλής

1, 2

Μηνιγγίωμα, μάζα πρόσθιου κρανιακού βόθρου

Έσω/έξω πτέρυγα σφηνοειδούς

Πόνο στο ομόπλευρο μάτι-μέτωπο-κρόταφο, εξώφθαλμος, διπλοπία

5V1, 3, 4

Μηνιγγίωμα

Κορυφή κόγχου, υπερκόγχια σχισμή

Ομόπλευρα: μερική ή πλήρης εξωτερική οφθαλμοπληγία, αισθητικό έλλειμμα μετώπου, οίδημα θηλής, οπτική ατροφία

2, 3, 4, 5V1 , 6

Όγκος (αδένωμα υπόφυσης, μηνιγγίωμα, μετάσταση, ρινοφαρυγγικός όγκος, λέμφωμα), κοκκίωμα (ΤΒ, μυκητιάσεις, σύνδρομο Tolosa-Hunt, αρτηρίτιδα), τραύμα, υποκλινοειδές ανεύρυσμα έσω καρωτίδας

Σηραγγώδης κόλπος

Ολόπλευρα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίτερα από το σύνδρομο της κορυφής του κόγχου, εξώφθαλμος, σύνδρομο Horner

3, 4,

5V1, 6

Όμοια με το σύνδρομο της κορυφής του κόγχου, θρόμβωση του κόλπου και καρωτιδο-σηραγγώδες συρίγγιο

Οπτικό χίασμα

Οπτικές βλάβες

2

 

Κορυφή λιθοειδούς

Ομόπλευρος προσωπικός πόνος (οπισθοβολβικός), απώλεια ακοής, προσωπική παράλυση

6, 5V1, 5V3, 8, 7

Λοίμωξη έσω αυτιού, όγκος, τραύμα

Άκρο αποκλίματος

Ομόπλευρη μυδρίαση, μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη οφθαλμο-κινητική παράλυση

3

Ενδοκράνια υπέρταση

Γεφυρο-παρεγκεφαλιδική γωνία

Ομόπλευρη απώλεια ακοής, νυσταγμός, αισθητική βλάβη προσώπου, περιφερικός προσωπικός σπασμός ή παράλυση, παράλυση απαγωγού, αταξία, πονοκέφαλος

8, 5V1, 5V2, 7, 6

Ακουστικό νευρίνωμα, μηνιγγίωμα, μεταστάσεις

Σφαγιτιδικό τρήμα

Ομόπλευρα: πόνος στην περιοχή των αμυγδαλών, έσω αυτιού, βήχας, δυσφαγία, βράχνος φωνής, πάρεση στερνοκλειδομαστοειδή και τραπέζιου, αισθητική έλλειψη στη βάση της γλώσσας, μαλακής υπερώας, φάρυγγα, λάρυγγα

9, 10,

11

Μεταστάσεις, όγκος glomus, τραύμα, θρόμβωση σφαγίτιδας, απόστημα

Ινιακό τρήμα

Όπως στα από πάνω και ομόπλευρη γλωσσοπληγία, άλγος τραχήλου, τοπικά νωτιαία συμπτώματα

9, 10, 11, 12

Σύνδρομο Klipper-Feil, όγκος, μεταστάσεις, basilar impression