Παθολογία της Κεντρικής Μοίρας της Βάσης του Κρανίου

 

Ινώδης δυσπλασία

 

 • Αντικατάσταση φυσιολογικού οστού από ινώδη ιστό

 • Μορφές: εστιακή, πολυεστιακή και διάχυτη

 • Εικόνα: διόγκωση οστού, εικόνα “θολής υάλου”, οστεοσκληρυντικές, οστεολυτικές ή κυστικές περιοχές

 

Νόσος Paget

 

 • Αγνώστου αιτιολογίας διαταραχή οστεοκλαστικής και οστεοβλαστικής ισορροπίας.

 • 3% >40 ετών, 10% >85 ετών

 • Μορφή: διάχυτη > εστιακή

 • Εικόνα: διόγκωση οστού με πάχυνση των δοκίδων και σκλήρυνση των οστών του κρανίου

 

Χόρδωμα αποκλίματος

 

 • 40-70 ετών

 • Εντόπιση:

  • 50% ιερό οστό

  • 35% βάση κρανίου

  • 15% Α-ΘΜΣΣ

 • Εικόνα:

  • Μάζα με εξωοστικό τμήμα

  • 30-70% αποτιτανώσεις (ή τμήματα κατεστραμμένου οστού)

  • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

 • Πρόγνωση:

  • αυξημένες πιθανότητες τοπικής υποτροπής, σπάνια μεταστάσεις

 

Χονδροσάρκωμα

 

 

 • 10-79 ετών

 • 3ος οστικός όγκος (μετά το πλασμοκύτωμα και οστεοσάρκωμα)

 • Εντόπιση:

  • 5-12% στη βάση κρανίου (συνήθως έκκεντρη ανάπτυξη στη λιθοϊνιακή σχισμή)

 • Εικόνα:

  • Λοβωτή μάζα με αποτιτανώσεις

  • Ανομοιογενή ενίσχυση

    

Διάφορα    

 

 • Πλασμοκύτωμα

 

 • Λέμφωμα

 

 • Διάχυτες διηθητικές νόσοι του μυελού (πχ λευχαιμία)

 

 • Ανευρύσματα

 

 • Μηνιγγιώματα

 

 • Όγκοι νευρικών ελύτρων

   

Μεταστατική νόσος

 • Αιματογενείς μεταστάσεις από: πνεύμονα, μαστό, προστάτη, νεφρό