Παθολογία της Κεντρικής Μοίρας της Βάσης του Κρανίου

 

Ινώδης δυσπλασία

 

  • Αντικατάσταση φυσιολογικού οστού από ινώδη ιστό

  • Μορφές: εστιακή, πολυεστιακή και διάχυτη

  • Εικόνα: διόγκωση οστού, εικόνα “θολής υάλου”, οστεοσκληρυντικές, οστεολυτικές ή κυστικές περιοχές

 

Νόσος Paget

 

  • Αγνώστου αιτιολογίας διαταραχή οστεοκλαστικής και οστεοβλαστικής ισορροπίας.

  • 3% >40 ετών, 10% >85 ετών

  • Μορφή: διάχυτη > εστιακή

  • Εικόνα: διόγκωση οστού με πάχυνση των δοκίδων και σκλήρυνση των οστών του κρανίου

 

Χόρδωμα αποκλίματος

 

  • 40-70 ετών

  • Εντόπιση:

    • 50% ιερό οστό

    • 35% βάση κρανίου

    • 15% Α-ΘΜΣΣ

  • Εικόνα:

    • Μάζα με εξωοστικό τμήμα

    • 30-70% αποτιτανώσεις (ή τμήματα κατεστραμμένου οστού)

    • Μέτρια σκιαγραφική ενίσχυση

  • Πρόγνωση:

    • αυξημένες πιθανότητες τοπικής υποτροπής, σπάνια μεταστάσεις

 

Χονδροσάρκωμα

 

 

  • 10-79 ετών

  • 3ος οστικός όγκος (μετά το πλασμοκύτωμα και οστεοσάρκωμα)

  • Εντόπιση:

    • 5-12% στη βάση κρανίου (συνήθως έκκεντρη ανάπτυξη στη λιθοϊνιακή σχισμή)

  • Εικόνα:

    • Λοβωτή μάζα με αποτιτανώσεις

    • Ανομοιογενή ενίσχυση

       

Διάφορα    

 

  • Πλασμοκύτωμα

 

  • Λέμφωμα

 

  • Διάχυτες διηθητικές νόσοι του μυελού (πχ λευχαιμία)

 

  • Ανευρύσματα

 

  • Μηνιγγιώματα

 

  • Όγκοι νευρικών ελύτρων

     

Μεταστατική νόσος

  • Αιματογενείς μεταστάσεις από: πνεύμονα, μαστό, προστάτη, νεφρό