Υδροκεφαλία

 

 

  Αποφρακτική Υδροκεφαλία

Επικοινωνούσα υδροκεφαλία

 

 • Εξωκοιλιακή απόφραξη της ροής του ΕΝΥ  περιφερικότερα των τρημάτων ή Ελαττωμένη απορρόφηση:
  • Υπαραχνοειδής αιμορραγία
  • Κοκκιωματώδη μηνιγγίτιδα
  • Νεοπλασματική μηνιγγική διήθηση

 

Μη επικοινωνούσα υδροκεφαλία

 

 • Ενδοκοιλιακή απόφραξη της ροής του ΕΝΥ κεντρικότερα των τρημάτων Magendie και Luschka:
  • Συγγενείς ανωμαλίες (Chiari II, Dandy Walker)

  • Συγγενής ή επίκτητη στένωση υδραγωγού

  • Όγκοι

  • Αραχνοειδείς κύστεις

 

Υδροκεφαλία από υπερπαραγωγή ΕΝΥ

 

 • Όγκοι χοριοειδών πλεγμάτων

 

  Υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης

 

 • Βαθμιαία εξισορρόπηση πίεσης ανάμεσα στις κοιλίες και το παρέγχυμα, ενώ η πίεση του ΕΝΥ είναι στα φυσιολογικά όρια.
 • >60 ετών
 • Εικόνα:
  • Δυσανάλογη διεύρυνση κοιλιακού συστήματος και σχισμών του Sylvius σε σχέση με τις αύλακες.
  • Φυσιολογική απεικόνιση ιπποκάμπων