Νευροδερματικά Σύνδρομα

 

Νευροϊνωμάτωση

Τύπος I (NF1) – Νόσος του Von Recklinghausen:

 • Μετάλλαξη σε γονίδιο του χρωμοσώματος 17 που παράγει τη      πρωτεΐνη neurofibromin

 • Αναπτύσσεται σε κάθε ηλικία (συνήθως πριν την εφηβεία)

 • 1/3.000

 • Εικόνα:

  • Νευρογενείς Όγκοι:

   • Περιφερικοί Όγκοι: Νευριλειμώματα (σβαννώματα) ή νευρινώματα

   • Γλοίωμα οπτικής οδού: Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα

  • Δερματικά στίγματα

  •  Εστίες υψηλού σήματος σε FLAIR εως 2 εκ στην περικοιλιακή λευκή ουσία, μεσολόβιο, φακοειδή πυρήνα, θαλάμους, παρεκγεφαλιδικά σκέλη.

  • Εστίες υψηλού σήματος σε Τ1 στα βασικά γάγγλια (εστίες ετεροτοπίας ή και εναπόθεση μελανίνης)

  • 20% χαμηλής κακοήθειας νεοπλάσματα: (πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα, επενδύμωμα, γαγγλιογλοίωμα, αναπλαστικό αστροκύτωμα, γλοιοβλάστωμα)

  • Αγγειακές διαταραχές: στένωση ή ανεύρυσμα στο εξάγωνο του Willis

  • Μηνιγγιωμάτωση: πάχυνση λεπτομηνίγγων

  • Οστικές αλλοιώσεις του κρανίου: μακροκεφαλία, δυσπλασία σφηνοειδούς

  • Πλεξοειδές νευρίνωμα του κόγχου: από τον 2ο κ 3ο κλάδο του τριδύμου.

 • Κλινική Διάγνωση (δυο ή περισσότερα):

  • 6 καφέ κηλίδες (cafe au lait) διαμέτρου > 5χιλ

  • 2 δερματικά ή άλλα νευρινώματα

  • οπτικό γλοίωμα

  • αμάρτωμα της ίριδας (Lisch nodules

  • οστικές αλλοιώσεις (δυσπλασία σφηνοειδούς οστού, λέπτυνση του φλοιού μακρού οστού)

  • συγγενής πρώτου βαθμού με NF1

 • Πρόγνωση:

  • 60% με ήπιες εκδηλώσεις

  • 20% μεγάλους ή και ανεγχείρητους όγκους

  • Κακοήθης εξαλλαγή νευρινωμάτων πτωχή σε πρόγνωση

 

    Τύπος II (NF2):

 • Μετάλλαξη σε γονίδιο του χρωμοσώματος 22 που παράγει τη πρωτεΐνη schwannomin.

 • Συνήθως μετά την εφηβεία

 • 1/60.000

 • Εικόνα:

  • Όγκοι:

   • Νευριλειμώματα (8ης συζυγίας, συνήθως άμφω)

   • Μηνιγγιώματα (Grade I) (υπερσκηνίδια)

   • Επενδυμώματα (Grade II)

   • Νευρινώματα (σπάνια)

 

Οζώδης σκλήρυνση

Νόσος του Bourneville

 • Μετάλλαξη του γονιδίου TSC1 στο χρωμόσωμα 9 που παράγει τη πρωτεΐνη hamartin και του γονιδίου TSC2 στο χρωμόσωμα 16 που παράγει τη πρωτεΐνη tuberin.

 • 1/6.000 γεννήσεις

 • Εντόπιση:

  • Μείζονα:

   • Εγκέφαλο: (από νεογνική ηλικία)

    • οζίδια στο φλοιό

    • υποεπενδυματικά οζίδια

    • υποεπενδυματικό γιγαντοκυτταρικό αστροκύτωμα

    • βλάβες λευκής ουσίας (υπο- δυσ- ή απομυελίνωση) με γραμμοειδές ή σφηνοειδές σχήμα και συρρέουν

   • Νεφροί: αγγειομυολίπωμα νεφρού

   • Καρδιά: καρδιακό ραβδομύωμα

   • Πνεύμονες

   • Οφθαλμοί: αμάρτωμα αμφιβληστροειδούς

   • Δέρμα: (από νεογνική ηλικία) αγγειοίνωμα προσώπου

  • Ελάσσονα:

   • αμαρτωματωειδής πολύποδας του ορθού

   • κύστεις νεφρών

   • κύστεις οστών

   • ίνωμα ούλων

 • Κλινικά:

  • Κλασσική τριάδα (νοητική υστέρηση, επιληψία, δερματικές βλάβες)

  • Διάγνωση όταν υπάρχουν δυο μείζονα ή ένα μείζον με δυο ελάσσον κριτήρια.

 

Σύνδρομο Struge – Weber

Μηνιγγοπροσωπική αγγειομάτωση

 • 1/50.000 γεννήσεις

 • Εντόπιση-Εικόνα:

  • Δερματοπροσωπική αγγειακή δυσπλασία: αγγειακός σπίλος που εντοπίζεται στο ένα ημιμόριο του προσώπου, στους βλεννογόνους του στόματος, της ρινός και του οφθαλμού στην έκταση νεύρωσης του τριδύμου.
   (εμφανής από τη γέννηση)

  • Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

  • Αγγειομάτωση των λεπτομηνίγγων

   • ισχαιμία και γλοίωση φλοιού

   • ατροφία και επασβέστωση των ελίκων

 • Κλινικά: 30% ημιπάρεση (ημιατροφία εγκεφάλου), νοητική
               υστέρηση, κεφαλαλγία, επιληψία

 • Πρόγνωση: πολλοί φυσιολογική ζωή, μπορεί νευρολογική
                   επιδείνωση

 

Σύνδρομο Von Hippel Lindau (VHL)

 • Μετάλλαξη στο γονίδιο 3p

 • 1/36.000 γεννήσεις

 • 10-30 ετών

 • Εντόπιση:

  • Παρεγκεφαλίδα/νωτιαίο μυελό: αιμαγγειοβλαστώματα

  • Αμφιβληστροειδή: αγγειώματα

  • Νεφροί/επινεφρίδια/πάγκρεας: νεοπλάσματα

 

Αιμαγγειοβλάστωμα

 • Εντόπιση - Εικόνα

  • Παρεγκεφαλίδα (σπάνια υπερκνηνίδια και νωτιαίο μυελό)

  • Κυστικός (±πρωτεϊνικό), συμπαγής ή μεικτός καλοήθης όγκος