Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

 

Νόσος Alzheimer

 

 • Προοδευτική εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου λόγω μη φυσιολογική συγκέντρωση της tau πρωτείνης (σημαντικό ρόλο στη δυσλειτουργία της νευρογλοίας και τον κυτταρικό θάνατο)
 • 5% >65 ετών, 15% >85 ετών
 • 60-70% των ανοιών
 • Κλινικά: διαταραχή μνήμης, αντίληψης και προσωπικότητας
 • Εικόνα:
  • Βρεγματική και κροταφική διάχυτη φλοιϊκή ατροφία με διεύρυνση των αυλάκων.
  • Δυσανάλογα μεγάλη απώλεια του ιπποκάμπου.
  • Απώλεια νευρώνων, γλοίωση, σωμάτια Hirano, αμυλοειδής εκφύλιση.
  • Φασματοσκοπία: πτώση του ΝΑΑ και αύξηση μυοϊνοσιτόλης.
 • Επιβίωση: 8-10 χρόνια μετά την έναρξη της νόσου

 

Νόσος του Pick

 

 • Μετωποκροταφική Άνοια
 • Συγκέντρωση tau πρωτείνης και σωματιδίων Picks
 • 5% των ανοιών
 • Κλινικά: διαταραχή μνήμης, αντίληψης και προσωπικότητας
 • Εικόνα: Ατροφία μετωπιαίων και κροταφικών λοβών

 

Αγγειακή Άνοια

 

 • Αποτέλεσμα πολλαπλών αγγειακών εμφράκτων
 • 10-30% των ανοιών
 • Κλινικά: διαταραχή μνήμης, ελάττωση ικανοτήτων

 

Φυσιολογική Γήρανση

 

 • Απώλεια εγκεφαλικού όγκου με αύξηση των χώρων του ΕΝΥ.
 • Εικόνα:
  • Διάταση κοιλιών και αυλάκων
  • Ενίοτε επασβεστώσεις στην ωχρά σφαίρα
  • Συρρίκνωση σκώληκα και παρεγκεφαλιδικών ημισφαιρίων
  • Διάταση περιαγγειακών χώρων

 

Νόσος του Creutzfeldt – Jacob

 

 • Σπογγόμορφη εγκεφαλοπάθεια
 • Σπάνια εκφυλιστική θανατηφόρα νόσος
  • Φλεγμονώδεις πρωτεΐνες  (prions) προκαλούν νευρονικό θάνατο
  • Απομυελίνωση μπορεί να καταλήξει σε νέκρωση
  • Υποτροπιάζει σε πτώση των Τ-λεμφοκυττάρων
 • Τύποι:
  • 85% σποραδική (70-79 ετών)
  • 10-15% γενετικού τύπου
  • <5% ιατρογενής
  • ποικίλη μορφή (<30 ετών)
 • Κλινικά:
  • Σποραδική: χαρακτηριστικό ΗΚΓ, ανεύρεση στο ΕΝΥ πρωτεΐνης, ραγδαία άνοια με κατάληξη ακινητική αλλαλία.
  • Ποικίλη μορφή: ψυχοαισθητικές διαταραχές, παρεγκεφαλιδικά, δυστονίες, ακινησία, σοβαρή άνοια.
 • Εικόνα:
  • 60-80% τυπική
  • Σποραδική: αμφοτερόπλευρες βλάβες στο ραβδωτό σώμα και φλοιϊκά.
  • Ποικίλη μορφή: βλάβες στα οπίσθια όρια του θαλάμου
 • Πρόγνωση: τρεις μήνες – 2 χρόνια

 

Νόσος του Parkinson

 

 • Προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος από πρωτογενή διαταραχή στο συμπαγές σύμπλεγμα της μέλαινας ουσίας.
  • Μετάλλαξη στο γονίδιο του Parkinson στο χρωμόσωμα 6
 • 1% έναρξη 50-60 χρόνια, 3% >65 χρόνια
 • 0.3 του πληθυσμού
 • Εντόπιση:
  • Μέλαινα ουσία
  • Κερκοφόρος πυρήνας
  • Κέλυφος φακοειδούς πυρήνα
 • Κλινικά:
  • Δυσκαμψία, διαταραχή βάδισης, τρόμος ηρεμίας, ακινησία
  • Υποφλοιώδης άνοια
  • Απώλεια ορθοστατικών αντανακλαστικών
 • Εικόνα:
  • Λέπτυνση ή εξαφάνιση της συμπαγούς ουσίας της μέλαινας ουσίας
  • Χαμηλό σήμα στα βασικά γάγγλια
  • Ατροφία
  • Φασματοσκοπία: αύξηση lactate / NAA
  • Διάγνωση με FDG PET – DAT scan (τομογραφία μεταφορέων ντοπαμίνης) – αμφοτερόπλευρος ελαττωμένος μεταβολισμός στα βασικά γάγγλια