Επίκτητες Λοιμώξεις

 

Βακτηριακές λοιμώξεις

 • Βακτηριδιακές λοιμώξεις:

o   Πυογόνα βακτηρίδια:

 • Μηνιγγίτιδα:
 • 3/100.000
 • Αίτια:

o   Στρεπτόκοκκος της πνευμονίας

o   Ναισσέρεια της μηνιγγίτιδας

o   Αιμόφιλος της ινφλουέντζας

 • Θνητότητα 20-25%

 

 • Εγκεφαλίτιδα – απόστημα:
 • Αίτια:

o   Στρεπτόκοκκος

o   Σταφυλόκοκκος

o   Πνευμονιόκοκκος

 • Θνητότητα 0-30%

 

 • Εμπύημα:
 • 30% των ενδοκράνιων λοιμώξεων
 • Επισκληρίδιο σπανιότερο του υποσκληρίδου. 15% συνυπάρχουν.
 • >50% Υπερσκηνιδιακά
 • Υποσκηνιδιακά <10%+μαστοειδίτιδα
 • Αίτια:

o   Στρεπτόκοκκος

o   Σταφυλόκοκκος

o   Αιμόφιλος ινφλουέντζας

 • Επέκταση:

o   65-90% άμεση ή φλεβική (φλεγμονή ώτων, παραρρίνιων κόλπων)

o   20% από μαστοειδίτιδα

o   σπάνια (τραύμα, βακτηριαιμία, μηνιγγίτιδα)

 • Θνητότητα 10%

 

o   Φυματίωση:

 • Αίτια: Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
 • 5-10% προσβολή του ΚΝΣ
 • 30% των ασθενών έχουν AIDS
 • Εντόπιση: μηνιγγίτιδα βασικών δεξαμενών και παρεγχυματικά φυματώματα.
 • Ιστολογικά:
 • Μηνιγγίτιδα: Ζελατινώδες εξίδρωμα στις βασικές δεξαμενές, φλεγμονώδης διήθηση μηνίγγων.
 • Φυματώματα: παχειά κάψα κολλαγόνου γύρω από ρευστοποιημένο, τυροειδοποιημένο υλικό.
 • Επιπλοκές:
 • 70% υδροκέφαλος
 • 40% έμφρακτα
 • προσβολή κρανιακών νέυρων (III, IV, VI)
 • Θνητότητα 25-30%

Ιογενείς λοιμώξεις

 • Ερπητική εγκεφαλίτιδα:
 • Ερπητοϊός Ι (HSV-1)
 • 1-3/1.000.000
 • Συχνότερη αιτία θανατηφόρου σποραδικής εγκεφαλίτιδας (σε μη ανοσοκατασταλμένους).
 • Εντόπιση: αμφοτερόπλευρη, ασύμμετρη προσβολή  (όχι βασικών γαγγλίων)
 • Ιστολογικά: νεκρωτική αιμορραγική εγκεφαλίτιδα φαιάς και λευκής ουσίας.
 • Ευρήματα μετά από 3 ημέρες συμπτωματολογίας
 • Επανεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης στο γάγγλιο του τριδύμου.
 • 50% νευρολογικά ελλείμματα παρά τη θεραπεία
 • Θνητότητα 50-70%

 

 • HIV εγκεφαλίτιδα:
 • 30-70% ασθενών με AIDS
 • Εντόπιση: φλεγμονώδης αντίδραση με αγγειίτιδα και λεπτομηνιγγίτιδα σε περικοιλιακή ουσία, ημιωοειδές κέντρο, βασικά γάγγλια, στέλεχος.
 • Ιστολογικά: όζοι μικρόγλοιας.

 

 • Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML):
 • Αίτιο: ιός JCV
 • 5% των ασθενών με AIDS
 • Επανεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης λόγω ανοσοανεπάρκειας.
 • Προσβολή ολιγοδενδροκυττάρων, απομυελίνωση.
 • Εντόπιση: πολυεστιακές συρρέουσες, ασύμμετρες αλλοιώσεις λευκής ουσίας. Δαντελωτή παρυφή, προσβολή υποφλοιωδών ινών U.

Παρασιτικές λοιμώξεις

 • Εχινοκοκκίαση:
 • Αίτιο: Echinococcus granulosus
 • Μονήρης κύστη με έσω στοιβάδα (από τον εχινόκοκκο) και έξω στοιβάδα (γλοία).

 

 • Τοξοπλάσμωση:
 • Αίτιο: Toxoplasma gondii.
 • Συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη σε ασθενείς με AIDS 10-34%.
 • Εντόπιση: Βασικά γάγγλια (75-88%), συμβολή φαιάς-λευκής ουσίας, οπίσθιος κρανιακός βόθρος.
 • Επανενεργοποίηση λανθάνουσας λοίμωξης
 • στολογικά: αποστήματα με κεντρική νέκρωση και περιεστιακή φλεγμονή.

 

 • Κυστικέρκωση:
 • Αίτιο: Taenia solium
 • 60-90% προσβολή του ΚΝΣ.
 • Εντόπιση: υπαραχνοοειδής χώρος, παρέγχυμα.
 • Ιστολογικά: 4 στάδια ανάπτυξης: κυστικό (κύστη με όζο), κολλοειδές, κοκκιωματώδες, αποτιτανωμένο

Μυκητιασικές λοιμώξεις

 • Κρυπτοκόκκωση:
 • Αίτιο: Cryptococcus neoformans.
 • 6-7% σε ασθενείς με AIDS.
 • Εντόπιση: περιστελεχιαίες μήνιγγες, περιαγγειακοί χώροι βασικών γαγγλίων και στελέγχους.
 • Ευρήματα:
 • Διεύρυνση περιαγγειακών χώρων
 • Παρεγχυματικά κρυπτοκοκκώματα
 • Ζελατινωδείς ψευδοκύστεις