Απομυελινωτικά Νοσήματα

 

 Σκλήρυνση κατά πλάκας

 (ΣΚΠ – MS)

 • Αυτοάνοση απομυελινωτική νόσος
 • 3-5% <15 ετών, 8% >50 ετών, πλειονότης 20-40 ετών
 • MRI κριτήρια Mc Donald υπέρ ΣΚΠ
 • Εντόπιση:
  • 75% λευκή ουσία περικοιλιακή και υποφλοιώδη (ίνες U)
  • 50% μεσολόβιο
  • 17% φαιά ουσία
  • 10% στέλεχος και υποσκηνίδια
 • Εικόνα:
  • Οξείες πλάκες
  • Χρόνια: νέκρωση, ατροφία, κυστικές περιοχές, σπάνια αιμορραγικά στοιχεία ή επασβεστώσεις.
  • Καταστροφή ολιγοδενδροκυττάρων.
  • Ενεργείς βλάβες: μακροφάγα και περιαγγειακές φλεγμονώδης αλλαγές
  • Μη ενεργείς βλάβες: αστρογλοίωση
  • Dawson’s fingers
  • Ογκόμορφη ΣΚΠ: εστία >2εκ με φαινόμενα μάζας ή οίδημα
  • 15-40% των βλαβών της Τ2 απεικονίζονται στη Τ1.
  • Εμπλουτισμός:
   • Ομοιογενής: έντονη φλεγμονή, μέσου βαθμού απομυελίνωση
   • Περιφερικός: περιφερική φλεγμονή – πλήρης απώλεια μυελίνης κεντρικά
   • Δίκην στόχου: ομόκεντρες ζώνες απομυελίνωσης, φλεγμονής, αναμυελίνωσης
   • Κρανιακών νεύρων (II και III συχνότερα)
   • Black holes: μη εμπλουτιζόμενες βλάβες (ουλώδης ιστός, σοβαρή απώλεια μυελίνης)
   • Ακολουθίες μεταφοράς μαγνήτισης (ΜΤ) πιο ευαίσθητες στην ανάδειξη εμπλουτιζόμενων εστιών.
   • Στην ογκόμορφη εμπλουτισμός σαν ατελής δακτύλιος
  • Φασματοσκοπία:
   • Οξεία φάση: πτώση ΝΑΑ και αύξηση Cho

   • Χρόνια φάση: αύξηση ΝΑΑ και Cho, εξαφάνιση LAC και λιπιδίων

 • Πρόγνωση: 40-50% σχεδόν φυσιολογικοί

 

 Οξεία διάσπαρτη  
 εγκεφαλομυελίτις

 (ΟΔΕΜ - ADEM)

 • Αυτοάνωση απομυελίνωση λευκής ουσίας εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού.
 • Εντόπιση:
  • Εγκέφαλο νωτιαίο μυελό, λευκή και φαιά ουσία
  • Δεν συμμετέχει το μεσολόβιο
 • Εικόνα:
  • Μεγάλες με μικρό οίδημα
  • Πολυεστιακές διάσπαρτες
  • Συρρέουσες ογκόμορφες
  • Αμφοτερόπλευρες ασύμμετρες
  • Εμπλουτισμός εστιακός ή δακτυλιοειδής
  • 50% αυτοπεριοριζόμενη πλήρης ίαση
 • Θνησιμότητα 30-40%
 • Νευρολογικά ελλείμματα 20-30%