Αγγειακές Παθήσεις

 

Οξεία εγκεφαλική ισχαιμία

 • Penumbra: περιοχή ημίφωτος (tissue at risk) όπου υπάρχει diffusion/perfusion mismatch.
 • 10% των εμφράκτων είναι κακοήθη
 • <4.5 ώρες θρομβόλυση με r-TPA

Αγγειίτιδες ΚΝΣ

 •  Λοιμώδης:

o   Βακτηριακή

o   Φυματιώδης

o   Μυκητιασική

o   Ιογενής

o   Συφιλιδική

 • Αυτοάνοση:

o   Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

o   Takayasu

o   Κροταφική αρτηρίτιδα

o   Ερυθηματώδης λύκος

o   Ρευματοειδής αρθρίτιδα

o   Σκληρόδερμα

 • Κοκκιωματώδης:

o   Wegener

o   Σαρκοείδωση

 • Φαρμακευτική
 • Μετακτινική
 • Moya Moya
 • Ιδιοπαθής

Φλεβοθρόμβωση

 • 50% φλεβικά έμφρακτα

Αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

 • 10% των εγκεφαλικών επεισοδίων
 • 25% αυξάνουν σε μέγεθος το πρώτο 24/ωρο.
 • Θνητότητα: 35-50%

Ανευρύσματα

 • Σακκοειδή & Ατρακτοειδή
 • 40-60 ετών
 • Γ>Α
 • 1-3% του πληθυσμού
 • 25% πολλαπλά
 • Εντόπιση:

o   30-35% πρόσθια αναστομωτική

o   30-35% οπίσθια αναστομωτική

o   20% μέση εγκεφαλική

Αγγειακές Δυσπλασίες

 • Φλεβώδες Αγγείωμα:

o   2.5-9% (συχνότερη αγγειακή βλάβη εγκεφάλου)

o   Κεφαλή μέδουσαας

o   15-20% +σηραγγώδη αιμαγγειώματα

 

 • Σηραγγώδες αιμαγγείωμα:

o   Κρυπτικό αγγείωμα

o   0.5%

o   80% υπερσκηνιδιακά

o   10-30% πολλαπλά

o   0.5 – 4 εκ μέγεθος

o   Προκαλούν:

 • 50% επιληψία
 • 25% εστιακό νευρολογικό έλλειμμα
 • 20% ασυμπτωματικά

o   30-50% δεν απεικονίζονται

o   40-60% περιέχουν ασβεστώσεις τύπου “ποπ κορν’

 

 • Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία:

o   85% εντόπιση στα ημισφαίρια

o   Περιέχει το θύσανο (nidus)

o   Προκαλεί:

 • 50% πονοκέφαλο λόγω αιμορραγίας
 • 25% επιληπτικές κρίσεις
 • 20% εστιακή νευρολογική σημειολογία
 • τυχαίο εύρημα

o   Θνητότητα 1%

o   Ετήσιο κίνδυνος αιμορραγίας 4%