Διαφορική Διάγνωση

 

Προωρότητα & Παθήσεις

 • Περικοιλιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια

 • Αιμορραγία

 • Υδροκέφαλος

 • Παρεγχυματική αιμορραγία

 • Φλεβικό έμφρακτο

Συγγενείς Ανωμαλίες

 • Αγενεσία ή υπογνεσία μεσολοβίου

 • Διαταραχές νευρωνικής μετανάστευσης (ετεροτοπίες)

 • Ολοπροσεγκεφαλία

 • Ανωμαλίες Arnold Chiari I & II

 • Dandy Walker

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις

 • Επισκληρίδιο αιμάτωμα

 • Υποσκληρίδιο αιμάτωμα

 • Υπαραχνοειδής αιμορραγία

 • Εγκεφαλική Θλάση

 • Κάκωση νευραξόνων

 • Εγκολεασμός

Αγγειακές Παθήσεις

 • Οξεία εγκεφαλική ισχαιμία

 • Αγγειίτιδες ΚΝΣ

 • Φλεβοθρόμβωση

 • Αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

 • Ανευρύσματα

 • Αγγειακές Δυσπλασίες:

  • Φλεβώδες Αγγείωμα

  • Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

  • Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Επίκτητες Ενδοκράνιες Λοιμώξεις

    Βακτηριδιακές

 • Πυογόνα βακτηρίδια:

  • Μηνιγγίτιδα

  • Εγκεφαλίτιδα – απόστημα

  • Εμπύημα

 • Φυματίωση:

    Ιογενείς

 • Ερπητική εγκεφαλίτιδα

 • HIV εγκεφαλίτιδα

 • Προοδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

    Παρασιτικές

 • Εχινοκοκκίαση

 • Τοξοπλάσμωση

 • Κυστικέρκωση

    Μυκητιασικές

 • Κρυπτοκόκκωση

Όγκοι

    Νευροεπιθηλιακοί

 • Γλοιώματα:

  • Αστροκυτταρικοί όγκοι

   • Πιλοκυτταρικό αστροκύτωμα

   • Διάχυτο διηθητικό αστροκύτωμα

   • Αναπλαστικό αστροκύτωμα Γλοιοβλάστωμα

  • Όγκοι από Ολιγοδενδροκύτταρα

   • Ολιγοδενδρογλοίωμα

   • Αναπλαστικό Ολιγοδενδρογλοίωμα

  • Όγκοι από Επενδυματικά κύτταρα

   • Επενδύμωμα

   • Αναπλαστικό επενδύμωμα

 • Όγκοι Χοριοειδούς πλέγματος

  • Θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος

  • Καρκίνωμα χοριοειδούς πλέγματος

 • Εμβρυικοί όγκοι

  • Μυελοβλάστωμα

    Κρανιακών νεύρων

 • Νευριλείμωμα

    Μηνίγγων

 • Μηνιγγείωμα

    Λεμφώματα και    
    Νεοπλάσματα
    Αιμοποιητικού ιστού

 • Λέμφωμα

    Γεννετικών Κυττάρων

 • Γερμίνωμα

 • Τεράτωμα (ώριμο, ανώριμο, τερατοκαρκίνωμα)

 • Εμβρυικό καρκίνωμα

 • Όγκος εμβρυικού σάκου

 • Χοριοκαρκίνωμα

 • Μεικτός όγκος

    Εφιππίου

 • Κρανιοφαρυγγίωμα

 • Αδένωμα της υπόφυσης

    Δευτεροπαθείς

 • Μεταστάσεις

Απομυελινωτικά Νοσήματα

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας

 • Οξεία διάσπαρτη εγκεφαλομυελίτις (ΟΔΕΜ - ADEM)

Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

 • Νόσος Alzheimer

 • Νόσος του Pick (Μετωποκροταφική Άνοια)

 • Αγγειακή Άνοια

 • Φυσιολογική Γήρανση

 • Νόσος του Creutzfeldt – Jacob

 • Νόσος του Parkinson

Υδροκεφαλία

 • Επικοινωνούσα

 • Μη επικοινωνούσα

 • Υπερπαραγωγή ΕΝΥ

 • Υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης

Νευροδερματικά Σύνδρομα

 • Νευροϊνωμάτωση Τύπου Ι (Νόσος Von Recklinghausen)

 • Νευροϊνωμάτωση Τύπου ΙΙ

 • Οζώδης σκλήρυνση (Νόσος του Bourneville)

 • Σύνδρομο Struge – Weber

 • Σύνδρομο Von Hippel Lindau (VHL)

 • Αιμαγγειοβλάστωμα