Φωτογκαλερί: Υποθάλαμος

/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%82-01-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%82-02-jpg/
/album/%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%cf%81%ce%af%3a-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%82/%cf%85%cf%80%cf%8c%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b7-01-jpg/

Υποθάλαμος

 

Υποθάλαμος

Τμήματα

Χαρακτηριστικά

Ιδίως υποθάλαμος

   Άνω επιφάνεια:

  • Κάτω τοίχωμα 3ης κοιλίας

   Κάτω επιφάνεια:

  • Μαστία
  • Φαιό φύμα
  • Χοάνη
  • Υπόφυση
  • Οπτικό χίασμα
  • Τελικό πέταλο

Πλάγιες υποθαλάμιες χώρες (2)

 

Θέση

Περιοχή

Πυρήνας

Λειτουργία

Πρόσθιος

Έσω

Έσω προ-οπτικός

Σύσπαση ουροδόχου κύστεως, μείωση καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης

Υπεροπτικός (SO)

Απελευθέρωση ορμονών (ωκυτοκίνη, αγγειοπιεσίνη)

Παρακοιλιακός (PV)

Απελευθέρωση ορμονών (ωκυτοκίνη, αγγειοπιεσίνη)

Πρόσθιος υποθαλαμικός (AH)

Θερμορύθμιση, εφίδρωση, αναστολή θυρεοτροπίνης

Υπερχιασματικός SC)

Απελευθέρωση αγγειοπιεσίνη,  Circadian rhythms

Πλάγια

Έξω προ-οπτικός

 

Έξω (LT)

Δίψα, πείνα

Μέρος υπεροτικού (SO)

Απελευθέρωση αγγειοπιεσίνη

Tuberal

Έσω

Οπίσθιος-έσω (DM)

Γαστροεντερικός ερεθισμός

Κοιλιακός (VM)

Χόρτασμα, νευροενδοκρινικός έλεγχος

Τοξοειδής (AR)

Απελευθέρωση Lutenizing R.H.  και Follicle Stimulating H. Releasing Factor, Dopamin, GHRH, τροφή

Πλάγια

Έξω (LT)

Δίψα, πείνα

Lateral tuberal

 

Οπίσθιος

Έσω

Μαστικός (MB)

Μνήμη

Οπίσθιος (PN)

Αυξάνει την αρτηριακή πίεση, διάταση κόρης, ρίγος

Πλάγια

Έξω (LT)